KOMİSYONLAR

Yargı Kararları

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Yargı Kararları

 

 

 

 

Okyay ve Diğerleri - Türkiye Davası Kararı

 

Okyay ve Diğerleri - Türkiye Davası Kararının İnfazı

 

Taşkın ve Diğerleri - Türkiye Davası Kararı

 

6831 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 10'un Anayasa'ya Aykırılığı Anayasa Mahkemesi Kararı

 

Anayasa Mahkemesi Kararı (Cargil Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu)

 

Anayasa Mahkemesi Yürürlüğü Durdurma Kararı (Cargille)

 

Ankara Amblem Hitit Güneşi Kursunun Değiştirilmesinde İptal Kararı

 

Bergama Altın Madeni Danıştay 8. Dairesi Bakanlar Kurulu Prensip Kararının İptali

 

Bergama Altın Madeni Yargıtay Kararı (Yargı Kararı Gereğinin Yerine Getirilmesi Nedeniyle Manevi Tazminat)

 

Cargill -Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

 

Cevizlik Regülatörü ve Hes'in Faaliyetinini Durdurma

 

Çevre Bakanlığı Kışladağ Altın Madeni Danıştay 6.Dairesi'nin Bozma Kararının Yasal Gereklerine Göre İşlem Tesis Edilmesi Dilekçesi

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ÇED Geçici 3. Madde YD Kararı

 

Danıştay 1. Daire Kararı (Alt Ölçekli Planların Üst Ölçekli Planlara Uygun Olması Gereği)

 

Danıştay 6. Daire (Dikili, Bergama, Ovacık ve Çamköy Köyleri Çevresinde Eurogold Madencilik A.Ş) Kararı

 

Danıştay 6. Daire İstanbul Park-Otel Turizm Merkezi Kararı

 

Danıştay 6. Daire İstanbul Tarihi Yarımada YD Kararı

 

Danıştay 6. Daire YD Kararı (Muğla-Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi)

 

Danıştay 6. Dairesi İstanbul Dubai Towers Plan İptali Kararı

 

Danıştay 6. Dairesi İstanbul Karayolları Plan İptal Kararı

 

Danıştay 8. Dairesi Kazdağları ÇED Kararı

 

Danıştay 10. Daire Cargille Kararı

 

Danıştay 10. Daire Kararı (Cargil Yürütmeyi Durdurma Kararı)

 

Danıştay 10. Dairesi Lagünler YD Kararı

 

Danıştay 6. Daire Kararı(Muğla-Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi)

 

Cargill (Bursa 1.Asliye Hukuk 2010-650) Gerekçeli Karar

 

İzmir  3. İdare YD Kararı (Bergama Ovacık-Çamköy Mevkiinde Normandy (Eurogold) Madencilik A.Ş.  Siyanür Liçi Yöntemiyle Altın Çıkartılması

 

Ledyayeva - Rusya Kararı

 

Mersin 2. İdare Mahkemesi Kararı (Doğu Akdeniz Bölgesi Endüstriyel Atık Entegre Bertaraf Tesisi)

 

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

 

Yargıtay 4. Daire Kararı (Cargill)