MERKEZLER

🏠  Anasayfa   ➝  Merkezler  ➝  Staj Eğitim Merkezi  ➝  Tanıtım

Tanıtım

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Nasıl Kuruldu

 

Okuduğunuz metin, 1998-2000 İzmir Barosu Çalışma Raporunun, 107-122 sayfalarında yer alan 'staj'la ilgili bölümden alınmış olup; bazı yerlerde sadece tümce kuruluşu değiştirilmiştir. Raporda yer verilen stajla ilgili mevzuat, bu metne alınmamıştır.

Staj Eğitim Merkezi, 1998-2000 dönemi İzmir Barosu Yönetim Kurulunun ve Staj Kurulunun saygıdeğer ve yoğun emekleriyle kurulmuş; Baro Yönetim Kurulunun 21 Eylül 1999 tarihli toplantısında kabul edilen İzmir Barosu Staj İç Yönetmeliğinin, İzmir Barosu Bülteninin Şubat'2000 tarihli 104. sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle hukuki varlığı oluşturulmuştur.

 

Kuruluşa ve SEM'in yapılanmasına geçmeden önce dönem Baro başkanını, yönetim kurulu üyelerini ve Staj Kurulu üyelerinin isimlerini saygıyla anmak gerekir:

 

1998 - 2000 dönemi İzmir Barosu Başkanı  :Av. Çetin Turan

1998 -2000 dönemi İzmir Barosu Başkanlık Divanı:

Başkan Yardımcısı: Av. Ahmet Okyay

Genel Sekreter: Av. Hilal Küey

Sayman: Av. Ahmet Dokucu

Üyeler: Av. Kurtuluş Binici, Av. Arif Ali Cangı, Av. Murat Dinçer, Av. Ayşen Erdoğan, Av. Mehrigül Keleş, Av. Kemal Yazgan ve Av. Ahmet Hamdi Yıldırım.

Staj Kurulu Üyeleri  :Av. Hafize Çobanoğlu, Av. Cemal Nedret Erdem, Av. Pulat Hüseyin Gago, Av. Hüseyin Özgür, Av. Cafer Özkan, Stj. Av. Yasemin Öztürk.

 

Dönem Staj Kurulu, İzmir Barosunun geçmişteki konuyla ilgili hazırlıklarını derlemiş, İstanbul ve Ankara Barolarının mevcut uygulamalarını bizzat incelemiş, anılan baroların temsilcileri ile ortak toplantılara katılmış, kara Avrupası avukatlık hukuku ve staj uygulama metinlerini incelemiştir. Yoğun bir çalışma döneminden sonra, Staj Eğitim Merkezi hukuken ve fiilen hayata geçirilmiştir.

 

Staj Eğitim Merkezi, geçici olarak, İzmir Barosu Kütüphanesinin ve İnsan Hakları Merkezinin bulunduğu, Konak'taki Salihağa İşhanında konumlandırılmıştır. Derslerin, işhanının 4. ve 6. katlarında kiralanan ve 23'er kişilik derslik haline getirilen üç bölümde ve Baro Kütüphanesinde gerçekleştirilmesi programlanmış; kütüphane, uygulamalı bilgisayar dersleri için bir sunucu ve yedi monitör alınarak yeniden düzenlenmiştir.

Merkezin açılışı

 

Staj Eğitim Merkezinde eğitim, 2 Mayıs 2000 tarihinde, İzmir Barosu Konferans Salonun da yapılan bir tören ve kokteyl ile başlamıştır. Dönemin Baro Başkanı Av. Çetin TURAN konuşmasında, niçin bir eğitim merkezine ihtiyaç duyulduğunu özetle şöyle açıklamıştır:

 

"Dünya hızla kirleniyor. Artık bir küresel suç ortamındayız. Tek ideoloji olarak önümüze konan yeni liberalizm, en gelişmiş ülkelerde bile oluştuğunu varsaydığımız 'bağışıklık sistemlerini' bozmaktadır. Mafya küresel özellik kazanmıştır ve müthiş bir sermaye birikim sürecine girmiştir. Yöneliş sermayenin mafyalaşmasıdır. Böyle bir sisteme doğru giderken toplumun bütün kesimleri etkilenmekte, bozulmakta, varoluş nedenlerine yabancılaşmaktadır.

 

Bu ortamda kulaç atarken göreceği kirliliğin her türlüsü ile mücadele etmek hukukçu kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. (…) Hele hukuk ihlallerinin rejimi tehdit eden düzeye yükseldiği ülkemizde bu tür hukukçu dayanışmasına ve direnişine ihtiyacımız var.

 

Değerli stajyer arkadaşlarım, mesleğinizin başında moralinizi bozmak istemiyorum, son derece onur verici bir mesleğin mensuplarıyız. Misyonumuzun bizi toplumdan koparmasına izin vermemeliyiz. Çalışmalarımızı kendi bireysel alanımızın dışına çıkarıp, toplumsal alana yönelmemiz zorunludur. En önemli dayanağımız, Baromuzdur. (…) Meslek dayanışması mesleğin saygınlığının gereğidir. Etik kurallarımızı titizlikle uygulamalıyız. Meslektaşlarla olan ilişkilerimizde, davalı ve davacı ile olan ilişkilerimizde, yargılama sürecinin diğer elemanları ile olan ilişkimizde bu çizginin dışına çıkmamalıyız. Ve en önemlisi, bizler bu ülkenin hukukçularıyız. Bilgili, donanımlı ve bağımsız olmalıyız."

 

Merkezin organları

 

21 Eylül 1999 tarihli Staj İç Yönetmeliğine göre, SEM, Yürütme Kurulundan ve Eğitim Kurulundan oluşmuştur. Kuruluştan sonraki, 2000 yılındaki ilkYürütme Kurulu üyelerişöyledir:

 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter Av. Hilal Küey'in koordinatörlüğünde olmak üzere, Av. Pulat Hüseyin Gago, Av. Cemal Nedret Erdem, Av. Cafer Özkan, Av. Hafize Çobanoğlu, ve Stajyer Avukat Yasemin Öztürk.

 

Eğitim Kurulu üyeleri:Av. Cengiz İlhan, Av. Sibel Ünlü Hasdemir, Av. Doğan Evrim, Av. Necat Hürtürk, Av. Pulat Hüseyin Gago, Av. İbrahim Bahçıvancılar, Av. Ceyhan Demir, Av. Mustafa Ufacık, Av. Nevzat Algan, Av. Zahide Beydağ Tıraş, Av. Mehmet Nur Terzi, Av. Hafize Çobanoğlu, Av. Cemal Nedret Erdem, Av. Hilal Küey, Stj. Av. Meral Can, Stj. Av. Rafet Akın, Stj. Av. Cemalettin Yağcı, Stj. Av. Yasemin Öztürk.

 

İlk eğitim çalışmalarında konu başlıkları nelerdi

 

İlk çalışmalar 2 Mayıs 2000 tarihinde başlamıştır. 2000 yılı çalışma döneminde SEM Eğitim Kadrosuna ve konu başlıklarına aşağıda yer verilmiştir. Eğitmen kadrosunu oluşturan ve kaybettiğimiz çok değerli bazı meslektaşlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken, kuruluşta ve sonrasında emeğini, deneyimini ve değerli zamanlarını esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

ZORUNLU DERSLER

Avukatlığın Tanımı:Av. Cengiz İLHAN - Av. Ümit AYDİL

Avukatlık Hizmetleri:Av. Cemal ERDEM - Av. Pulat Hüseyin GAGO

Avukatın Hak ve Yükümlülükleri:Av. Cafer ÖZKAN - Av. Hüseyin ÖZGÜR

                                            Av. Bahattin Ö. ACAR - Av. Dr. Meral S. ÖZKAN - Av. Murat YILDIRIM

Avukatlık Ücreti  :Av. Cafer ÖZKAN - Av. Cemal ERDEM

Avukatın Sorumluluğu:Av. Dr. Meral S. ÖZKAN - Av. Cemal ERDEM

                              Av. Pulat Hüseyin GAGO - Av. Latif KÜEY - Av. Vecdet GÜLEÇ

Disiplin İşlemleri ve Cezaları :Av. Fehma AKŞAR - Av. Ümit AYDİL

Barolar ve Barolar Birliği:Av. Hüseyin ÖZGÜR  -  Av. Murat YILDIRIM

Büroda Mali Defterler ve Kayıtlar: Av. Demir SAVAŞÇIN

Teknik Donanımların Kullanımı:Av. Levent MERCAN - Av. Önder DEMİR

 

SEÇİMLİK DERSLER

Anayasa Yargısı:Av. Sabri KURT

Kitle Haberleşme Hukuku:Av. Sabri KURT - Av. Sibel ÜNLÜ HASDEMİR

                                   Av. Sefa YILMAZ - Av. Haluk ARSLANBAY

                                   Av. Mine ÖZTÜRK

Medeni Hukuk               :Av. Özdinç KARASU- Av. Hüseyin ERDEN

                                   Av. Pelin ERDA - Av. Behçet AKAL - Av. Fikri İŞLER

                                   Av. Vecdet GÜLEÇ - Av. Behzat AYDİLEK

Borçlar Hukuku              :Av. Ergun ORHUNÖZ- Av. Ünal USLU

                                   Av. Muharrem ÇETİNBUDAKLAR - Av. Necat HÜRTÜRK

                                   Av. İbrahim İŞSEVER - Av. Beliğ ONAT

                                   Av. Arzu MERCAN - Av. Ayşen ÖZKAYA

                                   İzmir Yargıcı Hüseyin NARİN - Av. P. Hüseyin GAGO

                                   Av. Nursel ÇÖMEK - Av. İsmet ÖĞÜT - Av. Yavuz OGAN

                                   Av. Erdem MEÇO - Av. Ahmet ÇALIK - Av. Can ŞENER

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku:Av. Nilgün BAĞRIYANIK - Av. Mehmet CAN

                                          Av. Zeynep ŞİŞLİ - Av. Erol ÖZCAN - Av. İbrahim ARZUK

                                          Av. İbrahim BAHÇIVANCILAR - Av. Olcay ALTINTAŞ

İdari Yargı                           :İzmir Yargıcı Kudret ULUTÜRK - Av. Noyan ÖZKAN -  Av. Ceyhan DEMİR

                                           Av. Doç. Dr. Agâh ADAK - Av. Uğur KALELİOĞLU

Vergi Hukuku                        :İzmir Yargıcı Ertan ALİEFENDİOĞLU - Av. Nuri YILMAZ

                                           Av. Mustafa UFACIK - Av. Umur BİRGİLİ

                                           Av. Mehmet DİLEK

Hukuk Yargılaması ve İİH       :Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Av. Nevzat ALGAN

                                           İzmir Yargıcı Sevil CENGİZ - Av. Bülent YAROL

                                           İzmir Yargıcı Vecdi ÖZSÖZ - Av. Yılmaz KAYA

                                           İzmir Yargıcı Atilla ŞAHİNOĞLU - Av. Latif KÜEY

                                           Av. Uğur KALELİOĞLU - Av. Gökhan ERSEZEN

Ceza Hukuk ve Ceza Yargılaması:Av. Z. Beydağ TIRAŞ - Av. Zeynep Sedef ÖZDOĞAN

                                           Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ - Av. İsmail HANOĞLU

                                           Av. Ümit AYDİL - Av. Osman ÇALLI - Av. Sema PEKDAŞ

AİHM Yargısı ve Sözleşmeler      :Av. Güney DİNÇ - Av. Mehmet Nur TERZİ - Av. Hülya ÜÇPINAR