MERKEZLER

🏠  Anasayfa   ➝  Merkezler  ➝  Genç Avukatlar Meclisi  ➝  Tanıtım

Tanıtım

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Genç Avukatlar Meclisi 2015 yılı itibariyle faaliyete geçmiştir. Meclis yönergesi gereği her yılın Mart ayında genel kurulunu yapmaktadır. Seçimle göreve gelen 11 yürütme kurulu ve 3 denetleme kurulu üyesinden oluşan Genç Avukatlar Meclisi, 5 yıla kadar kıdemi olan ve 35 yaşını henüz doldurmamış İzmir Barosu’na kayıtlı genç avukatların mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının tespitini yapıp bunlara çözüm önerisi getirmeyi, genç avukatların baro yönetiminde temsil edilmesiyle genç avukatlar ile baro yönetimi arasında koordinasyonu sağlamayı ve genç avukatların kendi aralarında yapacağı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle meslektaşların sosyal ilişkilerin güçlendirilmesiyle mesleki dayanışmayı sağlamayı amaçlar.
 
 
Meclis bu çalışmaları kendi içerisinde kurduğu basın-yayın, kitap kulübü, yönerge tadil, SEM müfredatının geliştirilmesi, CMK sorunları, sosyal ve kültürel etkinlik gibi alt çalışma grupları aracılığı ile yapmaktadır.