KOMİSYONLAR

🏠  Anasayfa   ➝  Komisyonlar  ➝  Bilişim Hukuku Komisyonu  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu İnternet ve Bilişim Komisyonu, bilişim ve internetin hem teknik hem hukuki boyutu ile ilgili çalışmaktadır

 

 

 

 

İZMİR BAROSU BİLİŞİM HUKUKU KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

A. Genel Hükümler 

 

Kuruluş:

Madde 1 - İzmir Barosu Başkanlığına bağlı ve bu yönergeyle düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere "İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu" kurulmuştur.

 

Amaç:

Madde 2 - Bu yönerge, bilişim ve teknoloji alanında bütün ilgililere yönelik güncel teknolojik gelişmeler takip edilerek, hukuki ve cezai ihtilaflar konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuş Bilişim Hukuku Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma usullerini düzenler.

 

Kapsam :

Madde 3- Bu yönerge, Bilişim Hukuku Komisyonunun görev ve yetkileri ile kuruluş ve çalışma usullerini kapsar.

 

B. Özel Hükümler 

 

Tanımlar :

Madde 4-

Komisyon: İzmir Barosu Bilişim Hukuku Komisyonunu,

Yönetim Kurulu: İzmir Barosu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

Kuruluş:

Madde 5- Bilişim Hukuku Komisyonu, İzmir Barosuna (üye) avukat ve stajyer avukatlar arasından en az 5 gönüllü üye ve görevli Yönetim Kurulu Üyesinin bir araya gelmesi ve isteği ile Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

 

Görev ve Yetkiler

Madde 6- Bu komisyon kuruluş amaçları doğrultusunda eğitim, konferans ve seminer düzenler, bülten hazırlar, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarında bilişim hukuku ile ilgili paylaşımlarda bulunur, mevzuat çalışmaları yapar, bilişim hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda talep eden meslektaşlara hukuki yardımda bulunur, İzmir Barosunun bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur, İzmir Barosu’nun bilişim teknolojileri alanında yapacağı sözleşmelere talep halinde danışmanlık yapar, başka kuruluşlarca düzenlenen toplantılara Yönetim Kurulu kararıyla temsilci ya da katılımcı gönderir, bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası projeler üretir ve çalışmalar yapar.

 

Çalışma Yöntemi Ve Toplantı Usulü

Madde 7- Toplantı gün ve sıklığı üyelerce belirlenir. Toplantılar, üyelerin belirleyecekleri yerde ve en az 3 üyenin katılımıyla yapılır. Üyelerce sanal ortamda toplantı yapılmasına karar verilebilir.

 

Yürütme

Madde 8- Bu yönerge hükümlerinin yürütülmesinden İzmir Barosu Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

 

Yürürlük

Madde 9- Bu yönerge İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 12.02.2019 gün ve 43 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.