MERKEZLER

🏠  Anasayfa   ➝  Merkezler  ➝  Çocuk Hakları Merkezi  ➝  Tanıtım

Tanıtım

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

“İnsanlık çocuklara en iyisini sunmayı borçludur.” 
Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi 1924
 
 
İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 76. maddesi uyarınca Baroların hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunma ve koruma görevi nedeniyle çocuk hakları alanında var olan uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelerin uygulanması, yerleşmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. 
 
 
Taraf olduğumuz tüm uluslararası insan hakları ve çocuk hakları sözleşmeleri gereğince çocuk adalet sistemi için, önleyiciliğin ve koruyuculuğun esas olduğu bir yaklaşımla ve onarıcı adalet ilkeleri çerçevesinde hareket etmek konusunda devletin yükümlülükleri bulunmaktadır. 
 
 
Toplumsal, kültürel ve politik nedenlerle dezavantajlı gruplardan olan çocukların özel önlemlerle desteklenmeye, korunmaya ve güçlendirilmeye ihtiyaçları vardır. Çocuklar yalnızca korunması ve desteklenmesi gereken kişiler değil, haklara sahip olan toplumun aktif özneleridir.
 
 
Çocukların hayatında etki ve karar mekanizmalarını oluşturan ailenin, toplumun ve devletin, çocuğun yüksek yararı gereğince yükümlülükleri, sorumlulukları ve ayrıca yine devletin pozitif ve negatif yükümlülükleri ile denetleme ve düzenleme görevleri vardır. 
 
 
Çocuk Hakları Merkezinin amaçları arasında, çocuk haklarını ihlal eden eylemlere karşı çocukların korunması için gerekli hukuksal desteği sağlamak, çocukların insan haklarına aykırı olan ve mevcut hakların uygulanmasını zorlaştıran düzenleme ve uygulamaları ortadan kaldırmak     bulunmaktadır. 
 
 
Merkez bu amaçlar çerçevesinde çocuk haklarının tanınması, uygulanması ve geliştirilmesi için uygulamaya yönelik olarak çocuk hakları atölyeleri, eğitim çalışmaları, paneller, çalıştaylar, konferanslar, seminerler düzenlemektedir. Bu bağlamda çocuklara, öğretmenlere, velilere ve meslek uzmanlarına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.   
 
 
Valilikler veya Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Çocuk Koruma İl/İlçe Koordinasyon Toplantılarına düzenli olarak katılım sağlanmaktadır.
 
 
Merkez, ihmale ve istismara maruz bırakılan, suça itilen ve herhangi bir şekilde hakları ihlal edilen çocuklara, çocuk koruma ve çocuk adalet sisteminin temel ilkelerine uygun olarak destek olmakta, katılma talebinde bulunmak ve/veya gözlemci olmak suretiyle de dava süreçlerinde yer almaktadır. 
 
 
Çocuk Hakları Merkezi’nin 14 Şubat 2016 tarihinde adliyede oluşturulan biriminde başvuru kabul odası ve ayrıca çocuklar için bekleme ve oyun odası bulunmaktadır. Merkezimize korunma ihtiyacı içinde olan çocuklar, mağdur çocuklar ve yasalarla uyuşmazlığa düşen çocuklarla ilgili olarak çocuğun hukuki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla herkes başvuru yapabilir.
 
 
Çocuk İzlem Merkezinde soruşturma görevi almak isteyen meslektaşlarımıza yönelik olarak belirli periyotlarda  “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü”  eğitim çalışmaları düzenlemektedir. Bu eğitimler merkez çalışmalarında gönüllü olarak yer alan ve eğitici eğitimi almış olan meslektaşlarımızca verilmektedir.  
 
 
Merkez, çalışmalarını gerektiğinde belirli konularda çalışmak üzere kurduğu alt çalışma gruplarıyla da sürdürmektedir. Bunlar;
 
 
-ÇASAR alt çalışma grubu
-Eğitim alt çalışma grubu 
-SSÇ ve Ceza İnfaz Kurumları alt çalışma grubu
-Çocuk İşçiliği alt çalışma grubu
 
 
Meslektaşlarımızı dayanışmamızı ve çalışmalarımızı büyütmek için merkez çalışmalarımızda ve alt çalışma gruplarında yer almaya davet ediyor ve iki haftada bir Çarşamba günleri saat 18:00’de İzmir Barosu Merkez Binasında yapılan toplantılarımıza bekliyoruz.