KOMİSYONLAR

İlke Kararı

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Kültür Sanat Komisyonu Toplantısına İlişkin Bilgilendirme :

 

Kültür ve Sanat Komisyonu, 23.09.2021 tarihinde yapılan ilk toplantının ardından 30.09.2021 tarihinde ikinci kez toplandı.

 

İlk toplantıda komisyon bünyesinde bulunan kültür sanat  gruplarının ilettiği taleplerin yönetim kurulunca değerlendirilmesi ile  komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyeleri tarafından talep edilen konulara ve ilke kararlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

 

Buna göre,

 

1- Çalışma gruplarının giderlerine; Baronun  gelirlerini tüm meslektaşların ortak ihtiyaçlarının giderilmesi, mesleğin iyileştirilmesi, mesleki faaliyetlerin sürdürülebilir olması kıstasından hareketle, katkıda bulunulacaktır.

 

2- Baromuz 15.01.2019 tarih, 15/99 sayılı karar doğrultusunda hareket edecektir (Anılı karar, bilgilendirme ekinde yer almaktadır).

 

3- Kültür sanat gruplarının çalıştırıcılarının ücretleri Baromuzca karşılanmayacaktır.

 

4- Baromuz, kültür sanat gruplarına her yıl en fazla bir gösteri/temsil/sunum için aşağıda belirtilen kalemlerde katkıda bulunulacaktır:

 

- Ücretsiz salon temin edilmesi, ücretsiz salon temin edilememesi halinde salon kirası,

 

- Gösteri/temsil/sunum için zorunlu olan saz/dekor/kostüm/afiş vb. giderler,

 

- Grup üyelerine etkinlik günü verilecek ikram/yemek bedelleri.

 

5- Hazırlık çalışmalarının Baromuzca temin edilecek salonlarda yapılması esastır. Ancak çalışma için salon temin edilememesi halinde; o gruptaki hukukçu, hukuk fakültesi öğrencisi ve baro personeli sayısı tespit edilerek yıl bazında kişi başına 100-TL’yi aşmamak üzere bulunacak toplam rakamın çalışma yapılan aylara bölünmesi suretiyle Baromuzca salon giderlerine katkıda bulunulacaktır.

 

6- Tiyatro Topluluğu, Merkez Baro Binası 7. katı, salı günleri hariç kullanabilecektir. Salı günü çalışmak istenmesi halinde yine merkez bina zemin katı kullanabileceklerdir.

 

7-THM, TM, TSM grupları çalışmalarını, çalışma gününü kendi aralarında belirlemek üzere Salihağa İşhanı’nda yürütebileceklerdir. Ancak 2022 yılı Ocak ayı itibariyle Staj Eğitim Merkezi kapsamındaki ders ve diğer tüm çalışmaların Salihağa İşhanı’na alınması halinde, buradaki kültür sanat gruplarının çalışma zaman ve diğer koşulları, Baronun imkanlarına göre yeniden değerlendirilecektir.

 

8-Şiir Topluluğu, çalışmalarını Baro Merkez  Binasında komisyon toplantılarının olmadığı uygun yerlerde yapabilirler.

 

9- Resim grubu çalışmaları İçin Salihağa İşhanı’nda bir oda tahsis edilecektir.

 

Resim grubu çalışmalarını sadece tahsis edilen bu odada gerçekleştirecek olup diğer zamanlarda ise bu odanın eğitim çalışmalarına tahsis edilebilmesi için çalışma bitiminde, çalışmada kullanılan materyaller çalışma alanından bir diğer yere  depo edilecektir. Buna uygun yer temin edilecektir.

 

Gereği için bilginize sunarız.

 

EK : 15.01.2019 tarih, 15/99 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı