KOMİSYONLAR

Tanıtım

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu her hafta Perşembe günleri saat 18.00’da İzmir Barosu merkez binasında toplanmaktadır. Komisyon çalışmaları bu alana ilgi duyan ve katkı yapmak isteyen avukat ve stajyer avukatlara açıktır.

 

 

 

 

İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu her hafta Perşembe günleri saat 18.00'da İzmir Barosu merkez binasında toplanmaktadır. Komisyon çalışmaları bu alana ilgi duyan ve katkı yapmak isteyen avukat ve stajyer avukatlara açıktır. Komisyon 23.12.2010 tarihinde başladığı toplantılarına düzenli olarak devam etmektedir. İş ve sosyal güvenlik hukuku alanındaki gelişmelerin takibi, bu değişikliklerin sonuçları ve etkilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra diğer hukuksal değişikliklerin iş yargılamasına etkileri konusunda çalışma yürütülmektedir. İş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin yargılamada çıkan sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve üretilen çözümlerin hayata geçirilmesi komisyonun çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Komisyon iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında bilimsel çalışmalar yapmayı ve bu alandaki düzenlemelere aykırı uygulamalara karşı gerekli hukuki müdahaleleri yapmayı amaçlamaktadır. Komisyon çalışma alanlarıyla ilgili olarak seminer - sempozyum ve benzeri çalışmalar düzenlemeyi hedeflemekte, çalışma alanlarıyla ilgili başka kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütmek üzere platform çalışmalarına katılmaktadır.