BAROMUZ

🏠  Anasayfa   ➝  Baromuz  ➝  Tarihçemiz  ➝  Tarihçe

Tarihçe

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Avukatların meslek örgütü niteliğinde "baro", 1924 yılında kabul edilen    Muhamat Kanunu ile birlikte kurulmuştur. Ancak anılan kanunun kabulü ve baroların kurulmasından önce de avukatlar "Dava Vekilleri Cemiyeti" adı altında örgütlenmişlerdir ve baroların avukatlık meslek örgütü niteliğinde üstlendiği rol, bu dernekler eliyle yürütülmüştür.

 

İzmir Barosu'nun kuruluş tarihine ilişkin verilerin önemli bir kısmı, Baromuzun ilk başkanı Avukat Bekir Behlül Bey ile yakından ilgilidir.

 

Bekir Behlül Bey 1856'da doğmuş, 1879'da ilk "teşkilatı adliyede" mahkeme katipliğine tayin edilmiş, 1892'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olup "birinci sınıf dava vekilliği ruhsatnamesi" alarak İzmir'de avukatlığa başlamış, 1935 yılına kadar 57 yıl meslek hayatını sürdürmüştür. 

 

İzmir Barosu Dergisi'nin 1936 Ekim ayında yayınlanan 2-6'ncı sayısının 253. sayfasında"Kaybettiklerimiz"bölümündeki"İzmir Barosu'nun, hatta Türk avukatlığının en eski uzuvlarından birini, Üstat Bekir Behlül'ü kaybettik."Başlıklı yazıda;"1908 inkılabından sonra dört defa İzmir Barosu birinci reisliğine seçilen bu aziz üstat, İzmir'in istirdadını müteakip esaretten avdet edince beşinci defa birinci reisliğe seçilmiş idi"denilmektedir.

 

İzmir Barosu Dergisi'nin 1945 Nisan ve Ekim sayılarında yayınlanan Avukat İ. Ethem Postacıoğlu'nun"İzmir'in Eski Avukatları ve Hatıraları"başlıklı dizi yazılarında, Avukat Bekir Behlül'ün II. Meşrutiyet ile birlikte bir müddet "baro riyasetinde" bulunduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan İzmir Barosu Dergisi'nin Temmuz 1935 tarihli ilk sayısında Mahammat Kanunu'nun yayınlanmasından önce İzmir'de "Dava Vekilleri Cemiyeti"'nin kurulu bulunduğu ve bu cemiyette Baro Sicil Kütüğü'nün 29. sırasında yazılı Avukat İsmail Sıtkı Erboy'un reislik yaptığı yazılıdır (sayfa 121).

 

Öte yandan bugüne kadar İzmir Barosu'nun kuruluş tarihi 1922 yılı olarak kabul edilmiştir; yani kabul edilen kuruluş tarihi baroların kuruluşuna ilişkin 1924 tarihli Mahammat Kanunu'ndan öncedir ve İzmir'in 1922 yılında düşman işgalinden kurtarılması ile ilgilidir. Oysa Bekir Behlül Bey'in yaşamını içeren yukarıdaki yazılarda kendisinin İzmir'in işgalinden sonra tutuklanarak sürgüne gönderildiği Yunanistan'dan Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi ile birlikte geri dönüp "beşinci kez birinci reisliğe seçildiği" yer almaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, İzmir Barosu'nun kuruluş tarihinin, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 yılı olarak düzeltilmesine, İzmir Barosu ambleminde yer alan kuruluş tarihinin 1908 yılı olarak yazılmasına, İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 14.09.1999 tarih ve 46 sayılı toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Kuruluşundan bugüne değin İzmir Barosu'nun saygın ve etkin niteliğini sağlayan ve koruyan tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyor, elimizdeki belgelere göre Baro yönetiminde bulunmuş meslektaşlarımızın isimlerini bilgilerinize sunuyoruz.

 

1908-1923

Baro Başkanı: Av. Bekir Behlül

1923-1925

Baro Başkanı:Av. İbni Hazım Ferit

1925-1933

Baro Başkanı:Av. M. Nuri Devres

1933-1939

Baro Başkanı:Av. Münir Birsel

1939-1952

Baro Başkanı:Av. Nuri Fettah Esen

1952-1962

Baro Başkanı:Av. Hulusi Naci Selek

1962-1968

Baro Başkanı:Av. Necdet Öklem

Yönetim Kurulu: Av. H. Enver Arslanalp, Av. Haluk Baykent, Av. Hayrettin Öngünşen, Av. Cengiz İlhan, Av. Muammer Eriş, Av. Tuğrul Tamer, Av. Enver Ege, Av. Talat Ulusoy, Av. Orhan Nurhat

1968-1970

Baro Başkanı: . H. Enver Arslanalp

Yönetim Kurulu:Av. Hasan Basri Güder, Av. Coşkun Özhan, Av. Mitat Tuncel, Av. Orhan Kuntalp, Av. Süha Çilingiroğlu, Av. Samim Ertemer, Av. Beliğ Moralı, Av. Feridun Manastır, Av. Julide Yumlu, Av. Nurhan Artemiz

1970-1972

Baro Başkanı: Av. M. İskender Özturanlı

Yönetim Kurulu: Av. Hasan Basri Güder, Av. Erdoğan Keser, Av. Emin Akyürekli, Av. İlhan Ege, Av. Talat Ulusoy, Av. Fethi Canyaman, Av. Ali Bodur, Av. Melike Kızılpor, Av. Feridun Manastır, Av. İbrahim Ayuz

1972-1974

Baro Başkanı: Av. M. İskender Özturanlı

Yönetim Kurulu: Av. Hasan Basri Güder, Av. M. Muhittin Oktay, Av. Emin Akyürekli, Av. Melike Kızılpor, , Av. İbrahim Ayuz, Av. Güneş Atabay, Av. Orhan Kuntalp, Av. Ayten Baskın, Av. Adnan Uras

1974-1976

Baro Başkanı: Av. Cengiz İlhan

Yönetim Kurulu: Av. Süha Çilingiroğlu, Av. Aydın Türkay, Av. İrfan Özbek, Av. Özer Eraksoy, Av. Nuran Yuluğ, Av. Erdoğan Keser, Av. Baykut Aktan, Av. Güneş Atabay, Av. Altan Ülger, Av. Muhsin Ergazi

1976-1978

Baro Başkanı: Av. Cengiz İlhan

Yönetim Kurulu:  Süha Çilingiroğlu, Av. Aydın Türkay, Av. Muhsin Ergazi, Av. Nuran Yuluğ, Av. Güneş Atabay, Av. Altan Ülger, Av. Gönül Sabuncu, Emin Akyürekli, Av. Baykut Aktan

1978-1980

Baro Başkanı: Av. Hasan Basri Güder

Yönetim Kurulu:Av. Muhsin Egazi, Av. İlhan Sipahi, Av. Ahmet Şahin, Av. Ayten Baskın, Av. H. Pulat Gago, Av. Doğan Evrim, Av. Emin Akyürekli, Av. Galip Güner Us, Av. Erkan Kolatan, Av. Nevzat Algan

1981-1983

Baro Başkanı: Av. Güney Dinç

Yönetim Kurulu:Av. Erkan Kolatan, Av. Fehma Akşar, Av. Nevzat Algan, Av. Mustafa Yaşar, Av. Ahmet Yılmaz, Av. Kasım Sönmez, Av. Enis Dinçeroğlu, Av. Metin Cengiz, Av. Olgun Balkanlı, Av. Münir Erçeltik

1983-1985

Baro Başkanı: Av. Güneş Atabay

Yönetim Kurulu:Av. Metin Cengiz, Av. Bülent Baratalı, Av. Erol Özcan, Av. Muhsin Ergazi, Av. Ayten Baskın, Av. Ozan Talu, Av. Adnan Taşar, Av Esen Yücel, Av. Cemal Erdem, Av. Volkan Alposkay

1985-1988

Baro Başkanı: Av.Güneş Atabay

Yönetim Kurulu:Av. Cemal Erdem, Av. Erol Özcan, Av. Volkan Alposkay, Av. Sabri Kurt, Av. Nedim Aksoy, Av. Esen Yücel, Av. Taner Ünlü, Av. Hüseyin Erden, Av. İbrahim Bahçıvancılar, Av. Zehra Çelimli

1988-1990

Baro Başkanı: Sabri Kurt

Yönetim Kurulu:Av. Volkan Alposkay, Av. İbrahim Arzuk, Av. Zehra Çelimli, Av. Mehmet Sürücü, Av. M. Ali Büyükkayıkçı, Av. Vecdet Güleç, Av. Senih Özay, Av. A. Latif Küey, Av. Hasan Süzek, Av. Murat Yıldırım, Av. Mehmet Nur Terzi

1990-1992

Baro Başkanı: Av. Sabri Kurt

Yönetim Kurulu:Av. Sibel Ünlü, Av. Murat Yıldırım, Av. M. Ali Büyükkayıkçı, Av. Mehmet Sürücü, Av. A. Latif Küey, Av. Çetin Turan, Av. H. Bumin Anal, Av. M. Nur Terzi, Av. Ümit Aydil, Av. Hafize Çobanoğlu

1992-1994

Baro Başkanı: Av. Volkan Alposkay

Yönetim Kurulu:Av. Sibel Ünlü, Av. Çetin Turan, Av. H. Bumin Anal, Av. Burhan Güneş, Av. Cafer Özkan, Av. Hafize Çobanoğlu, Av. Bilge Özer, Av. Figen Koç, Av. Ahmet Aksüt, Av. Ümit Aydil

1994-1996

Baro Başkanı: Av. Kasım Sönmez

Yönetim Kurulu:Av. Cafer Özkan, Av. Hüseyin Özgür, Av. İbrahim Bahçıvancılar, Av. Nevzat Erdemir, Av. Mustafa Ufacık, Av. Bahattin Özcan Acar, Av. Eyüp Karaçoban, Av. Tufan Konuk, Av. Zeynep Şişli, Av. Emin Özmen

1996-1998

Baro Başkanı: Av. Çetin Turan

Yönetim Kurulu:Av. Hüseyin Özgür, Av. Uğur Kalelioğlu, Av. Eyüp Karaçoban, Av. Bahattin Özcan Acar, Av. Behçet Akal, Av. Tufan Konuk, Av. Ahmet Okyay, Av. Hasan Yalçın, Av. Sevil Altun, Av. Arzu Üstün

1998-2000

Baro Başkanı: Av. Çetin Turan

Yönetim Kurulu:Ahmet Okyay, Av. Hilal Küey, Av. Ahmet Dokucu, Av. Kemal Yazgan, Av. Murat Dinçer, Av. Kurtuluş Binici, Av. Ayşen Erdoğan, Av. A. Hamdi Yıldırım, Av. Mehrigül Keleş, Av. A. Ali Cangı

2000-2002

Baro Başkanı: Av. Noyan Özkan

Yönetim Kurulu: Av. Kurtuluş Binici, Av. İsmail Hanoğlu, Av. Nedim Değirmenci, Av. Ayşen Erdoğan, Av. Ahmet Çolakoğlu, Av. Nilgün Tortop, Av. Mine Öztürk, Av. Z. Beydağ Tıraş Öneri, Av. Ercan Demir, Av. A. Ali Cangı

2002-2004

Baro Başkanı: Av. Bahattin Özcan Acar

Yönetim Kurulu: Av. İsmail Hanoğlu, Av. Ahmet Hamdi Yıldırım, Av. İsmail Altun, Av. İsmail Altun, Av. Nerima Aksoy, Av. Turan Avcıoğlu, Av. Betül Duran, Av. Nalan Erkem, Av. Hasan Yalçın, Av. Özlem Yılmaz, Av. Fahrettin Filiz

2004-2006

Baro Başkanı: Av. Nevzat Erdemir

Yönetim Kurulu:Av. Osman Çallı, Av. İrfan Koçana, Av. Özdemir Sökmen, Av. Fahri Coşkun, Av. Ferda Kardelen, Av. Nurten Çavuşoğlu, Av. Aytül Üstündağ, Av. Erdem Gümüş, Av. Hasan Bülent Güvençalan, Av. Mehmet Kozan

2006-2008

Baro Başkanı: Av. Nevzat Erdemir

Yönetim Kurulu: Av. Ferda Kardelen, Av. İrfan Koçana, Av. Özdemir Sökmen, Av. Abdülkadir Ön, Av. Muhittin Üstündağ, Av. Günhan Baydoğan, Av. Lale Özberk, Av. Atilla Ertekin, Av. Mehmet Kozan, Av. Pınar Tatlı

2008-2010

Baro Başkanı: Av. Özdemir Sökmen

Yönetim Kurulu: Av. Aydın Özcan, Av. A. Şakir Uzun, Av. Atalay  Aksay, Av. Hasan Bülent Güvençalan, Av. Nurten Çavuşoğlu, Av. Murat Talat Ünlü, Av. Murat Fatih Ülkü, Av.Erdoğan Öztürker, Av. Erdoğan Özer

2010-2012

Baro Başkanı: Av. Sema Pekdaş

Yönetim Kurulu:Av. Ercan Demir, Av. Mahmut Dikmen, Av. Sefa Yılmaz, Av. A. Haşim Öztürk, Av. Alper Tunga Arslan, Av. Dilek Demir, Av. Halil Dönmez, Av. Meriç Kaptan, Av. Özkan Yücel

2012-2013       

Baro Başkanı: Av. Sema Pekdaş
Yönetim Kurulu: Av. Ercan Demir,Av. Sefa Yılmaz, Av. Dilek Demir, Av. Meriç Kaptan,
Av. Özkan Yücel, Av. Doğan Alper, Av. Anıl Güler, Av. Türkan Karakoç, Av. Ümit Görgülü, Av. Ayşegül Altınbaş

2013-2014

Baro Başkanı: Av. Ercan Demir

Av. Sefa Yılmaz, Av. Dilek Demir, Av. Meriç Kaptan, Av. Hüseyin Pehlivan, Av. Bahri Erhan Merder, Av. Özkan Yücel, Av. Anıl Güler, Av. Türkan Karakoç, Av. Ümit Görgülü, Av. Ayşegül Altınbaş

2014-2016            

Baro Başkanı: Av. Aydın Özcan

Av. Mustafa Çetin, Av. Ahmet Şakir Uzun, Av. Nilay Ertem Durlu, Av. Ergun Sakızlı,
Av. Nuriye Kadan, Av. Gülay Ufuke Serin, Av. Cem Cemal Coşkan, Av. Mehmet Kozan,
Av. Murat Ergün, Av. Burcu Karakoç 

DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

2016-2018

Baro Başkanı: Av. Aydın Özcan

Av. Mustafa Çetin, Av. İlke Erol, Av. Muammer Erçoban, Av. Nuriye Kadan, Av. Cem Cemal Coşkan, Av. H. Betül Harmanşah, Av. Atalay Aksay, Av. Seyide Uludağ, Av. Nilay Ertem Durlu, Av. Gonca Arkoç

DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

2018-2021

Baro Başkanı: Av. Özkan Yücel

Av. Özgür Yılmazer, Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, Av. Hüseyin Yıldız, Av. Afhan Topel, Av. Sinan Balcılar, Av.  Burcu Ece Güler, Av. Ali Deman Güler, Av. Mehmet Baran Selanik, Av. Gamze Karaoğlu, Av. Cansu Bildirici

DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

2021-2022

Baro Başkanı: Av. Özkan Yücel

Av. Perihan çağrışım Kayadelen, Av. Yakup Gül, Av. Hüseyin Yıldız, Av. Sinan Balcılar, Av. Elçin Kılınçer Ot, Av. Şefika Yıldırım Sert, Av. Deniz Yılamzer, Av. Ayşe Kaymak, Av. Miray Sayman, Av. Mehmet Baran Selanik

DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ