KOMİSYONLAR

Yazışmalar - 3

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu yazışmaları.

 

 

 

 

DAHA ESKİ TARİHLİ YAZIŞMALAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

 

Konu

:

Okul Bahçelerinin Kullanımı Hakkında Valilikten Bilgi Yazısı

Kime

:

İzmir Valiliği

Tarih

:

09.04.2012

 

 

 

Konu

:

Radyoaktif Atık İçin Meslek Odaları ve Demokratik Kitle Örgütleri Toplantı Daveti

Kime

:

Meslek Kuruluşları

Tarih

:

18.12.2012

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Kız Lisesi Büyükşehir Bilgi İstemi

Kime

:

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Tarih

:

26.12.2012

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Kız Lisesi Hakkında Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 1 No'lu Şube Değerlendirme Raporu İstemi

Kime

:

İzmir Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 1 No'lu Şube

Tarih

:

26.12.2012

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Kız Lisesi İl Milli Eğitim Bilgi İstemi

Kime

:

Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü

Tarih

:

26.12.2012

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Kız Lisesi Konak Belediyesi Bilgi İstemi ve Yazı Yanıtı

Kime

:

Konak Belediye Başkanlığı

Tarih

:

26.12.2012

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Kız Lisesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Bilgi İstemi ve Koruma Kararı Yanıt Yazıları

Kime

:

İzmir  1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Tarih

:

26.12.2012

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Kız Lisesi Mimarlar Odası İzmir Şube Değerlendirme Raporu İstemi

Kime

:

Mimarlar Odası İzmir Şubesi

Tarih

:

26.12.2012

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Kız Lisesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Bilgi İstemi ve Yanıt Yazıları

Kime

:

İzmir Barosu Başkanlığı'na

Tarih

:

21.01.2013

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Kız Lisesi Valilik Yanıt

Kime

:

İzmir Barosu Başkanlığı'na

Tarih

:

22.01.2013

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Kız Lisesi Büyükşehir Yanıtı

Kime

:

İzmir Barosu Başkanlığı'na

Tarih

:

30.01.2013

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi ve İzmir Kız Lisesi Yanıt Yazıları

Kime

:

İzmir Barosu Başkanlığı'na

Tarih

:

11.02.2013

 

 

 

Konu

:

İzmir Atatürk Lisesi Valilik  Yanıt Yazı Eki

Kime

:

Ekler

Tarih

:

12.02.2013

 

 

 

Konu

:

İzmir Atatürk Lisesi Yanıt Ekleri

Kime

:

Ekler

Tarih

:

12.02.2013

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Bilgi İstemi ve Harita, Pafta Yanıt Yazıları

Kime

:

İzmir Barosu

Tarih

:

12.02.2013

 

 

 

Konu

:

İzmir Namık Kemal Lisesi Yanıt Ekleri

Kime

:

Ekler

Tarih

:

12.02.2013

 

 

 

Konu

:

Eğitim Hizmet Binalarının Listesinin İl Milli Eğitim Bilgi Talebi

Kime

:

İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Tarih

:

28.03.2013

 

 

 

Konu

:

Milli Eğitim Hizmet Binaları Bilgi

Kime

:

İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Tarih

:

28.03.2013

 

 

 

Konu

:

Sağlık Hizmetleri Binaları Bilgi Talebi Valilik

Kime

:

İzmir Valiliği

Tarih

:

28.03.2013

 

 

 

Konu

:

Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Bilgi Talebi Büyükşehir ve Yanıtı

Kime

:

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Tarih

:

10.04.2013

 

 

 

Konu

:

Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Bilgi Talebi Valilik ve Yanıt Yazısı

Kime

:

İzmir Valiliği

Tarih

:

10.04.2013

 

 

 

Konu

:

Alba İsimli Tanker Hakkında Bilgi Talebi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kime

:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tarih

:

18.04.2013

 

 

 

Konu

:

Alba İsimli Tanker Hakkında Bilgi Talebi Valilik ve Yanıtı

Kime

:

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tarih

:

18.04.2013

 

 

 

Konu

:

Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Bilgi Talebi Çevre ve Şehircilik

Kime

:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tarih

:

18.04.2013

 

 

 

Konu

:

Radyoaktif Atık Bilgi Talebi İçişleri Bakanlığı ve Yanıtı

Kime

:

İçişleri Bakanlığı

Tarih

:

07.05.2013

 

 

 

Konu

:

Radyoaktif Atıklar Hakkında Bilgi Talebi İçişleri Bakanlığı

Kime

:

İçişleri Bakanlığı

Tarih

:

07.05.2013

 

 

 

Konu

:

Sağlık Hizmet Binalarına Listenin Verilmemesi Nedeniyle Bilgi Edinme Kuruluna İtiraz

Kime

:

Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Tarih

:

14.05.2013

 

 

 

Konu

:

Buca De Jong, Konak Kadın Doğum Hastanesi Hakkında Bilgi Talebi Valilik ve Yanıtı

Kime

:

İzmir Valiliği

Tarih

:

15.05.2013

 

 

 

Konu

:

Gördes Su Havzası Davası hakkında İZSU Bilgi Talebi

Kime

:

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Tarih

:

15.05.2013

 

 

 

Konu

:

Ege Mahallesi Kentsel Yenileme ve Mimari Proje hakkında Bilgi Talebi  Büyükşehir

Kime

:

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Tarih

:

21.05.2013

 

 

 

Konu

:

Ege Mahallesi Kentsel Yenileme ve Mimari Proje hakkında Mimarlar Odası Yazışma

Kime

:

Mimarlar Odası

Tarih

:

21.05.2013

 

 

 

Konu

:

Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları Yönetmelik İptal Dava Dilekçesi

Kime

:

Danıştay

Tarih

:

01.07.2013

 

 

 

Konu

:

Alba İsimli Tanker Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Talebinin Reddine Bilgi Edinme Kuruluna İtiraz

Kime

:

Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Tarih

:

10.07.2013

 

 

 

Konu

:

Alba İsimli Tanker Hakkında Bilgi talebi Bakanlık Yanıt Ekleri

Kime

:

İzmir Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

Tarih

:

13.08.2013