Atatürk ve Bayrak

Yargı Kararları

Toplam 9 Sayfa Listeleniyor.
Bononun miktara ilişkin yazı ile yazılan kısımında tahrifat yapıldığı bilirkişi tarafından tespit edilmiş ve...
Bononun miktara ilişkin yazı ile yazılan kısımında tahrifat yapıldığı bilirkişi tarafından tespit edilmiş ve...

15.06.2017 03:21

Bononun miktara ilişkin yazı ile yazılan kısımında tahrifat yapıldığı bilirkişi tarafından tespit edilmiş ve takip dayanağı bonoda tahrifat yapıldığının saptanması halinde...
İİK. mad. 94. maddesi uyarınca...
İİK. mad. 94. maddesi uyarınca...

15.06.2017 03:19

İİK. mad. 94. maddesi uyarınca, alacaklının, borçlunun iktisap eyleyip de, henüz tapu siciline tescil ettirilmeyen mülkiyet veya diğer ayni hakları borçlu namına tescilini isteyebileceği
İcra emrinin iptali talebiyle yapılan şikâyet başvurusunda...
İcra emrinin iptali talebiyle yapılan şikâyet başvurusunda...

15.06.2017 03:09

İcra emrinin iptali talebiyle yapılan şikâyet başvurusunda icra hukuk mahkemesince şikâyet dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya üzerinden karar verilmesi halinde adil yargılanma hakkının ihlal edilmiş olacağı
Alacaklının
Alacaklının "itirazın iptali davası'' açmasından sonra, borçlu "menfi tespit davası'' açabilir mi?

15.06.2017 03:06

Alacaklının "itirazın iptali davası'' açmasından sonra, borçlu "menfi tespit davası'' açabilir mi?
Borçlunun
Borçlunun "menfi tespit davası'' açmasından sonra, alacaklı "itirazın iptali davası'' açabilir mi?

15.06.2017 03:03

Borçlunun "menfi tespit davası'' açmasından sonra, alacaklı "itirazın iptali davası'' açabilir mi?
Danıştay 8. Dairesi 2015-1181 Sayılı Kararı
Danıştay 8. Dairesi 2015-1181 Sayılı Kararı

18.11.2015 01:19

Danıştay 8. Dairesi 2012/3672 Esas ve 2015-1181 Sayılı Kararı
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı

18.11.2015 01:14

davalının sözleşmeyi 26.1.2010 tarihli ihbarla, yeni dönem itibariyle yenilenemeyeceğini bildirmesi, haksız bir fesih olarak kabul edilemeyeceği gibi, “haksız azil” olarak da kabul edilemeyeceğinden, olayda Avukatlık Kanunu’nun “haksız azle” ilişkin hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.
Ankara 10. İdare Mahkemesi 2012-79 Karar
Ankara 10. İdare Mahkemesi 2012-79 Karar

18.11.2015 01:08

Ankara 10. İdare Mahkemesi 2011/1652 Esas ve 2012-79 Karar sayılı kararı
Ankara 10. İdare Mahkemesi Kararı
Ankara 10. İdare Mahkemesi Kararı

18.11.2015 11:57

Davacılar tarafından şikayet edilen …….. Barosu avukatlarından ……. hakkında ……… tarihli “Olur” üzerine kovuşturma izni verilmemesine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ………. tarih ve ……… sayılı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
 •  1 
sol
 • aidat
 • Üyelerimize Yönelik Kampanyalar
 • Baro anlasmali saglik kuruluslari
 • Aramıza Yeni Katılanlar
 • Baro eimza
 • baro kütüphane
 • Mobil Uygulama
 • Kaybettiklerimiz
 • barokart
 • İleri Eğitim Programları
 • TBB SYDF
 • UBAP
sağ
İzmir Barosu Logo

© 2015 - İzmir Barosu Tüm Hakları Saklıdır, İzmir Barosu yazılı izni alınmadan kopyalanamaz.
Web sitesi İzmir