Atatürk ve Bayrak
Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-35

Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-35
Askerlik Kanunu İle Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.

13.09.2018 11:49


Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-34

Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-34
04 Eylül 2018 Tarihinde Sayın Adalet Bakanı'na Yapılan Ziyaret Hakkında.

13.09.2018 11:39


Gebze Teknik Üniversitesi'nin Eğitim Programı Duyurusu

Gebze Teknik Üniversitesi'nin Eğitim Programı Duyurusu
50'den Az çalışanı olan az tehlikeli sınıf işyerlerinde işveren veya işveren vekili iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri eğitim programının duyurulması hususunda.

09.08.2018 11:42


Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-30

 Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-30
Danıştay 8. Dairesinin Yürütmenin Durdurulması Kararı Gereği AAÜT'de Yapılan Değişiklik Hakkında.

08.08.2018 06:44


Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda İhale Duyurusu

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda İhale Duyurusu
Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi

12.07.2018 04:50


Adli Yardım Ödemelerine İlişkin Duyuru 2018-2

Adli Yardım Ödemelerine İlişkin Duyuru 2018-2
Adli Yardım Ödemelerine İlişkin Duyuru 2018-2

06.07.2018 10:12


Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-27

Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-27
Yargıtay Memnuniyet Anketi Hakkında

05.07.2018 03:39


Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-26

Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-26
Zorunlu Arabuluculuk Aşamasında Adli Yardımdan Kapsamında Vekil Tayini Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında

05.07.2018 03:29


İzmir Adliyesi A Kapısı Giriş Çıkış Düzenlemesi Hakkında

İzmir Adliyesi A Kapısı Giriş Çıkış Düzenlemesi Hakkında
İzmir Cumhuriyet Savcılığı Baromuza gönderdiği 29.05.2018 tarihli yazıyla A Kapısında yapılan giriş çıkış düzenlemesi ile bilirkişi, uzlaştırmacı ve avukat katiplerinin de A Giriş binasının “PERSONELE AYRILAN BÖLÜMÜNDEN” personele tabii uygulama doğrultusunda giriş yapabileceğini belirtmiştir.

04.06.2018 03:06


7143 Sayılı Kanun Gereği Baro Kesenek Borçları Yapılandırma Uygulaması

7143 Sayılı Kanun Gereği Baro Kesenek Borçları Yapılandırma Uygulaması
7143 Sayılı Kanun Gereği Baro Kesenek Borçları Yapılandırma Uygulaması hk.

31.05.2018 04:15


Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-22

Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2018-22