HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

CMK Müdafiilerinin Dikkatine

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İdare Mahkemesi kararı henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, ifade tutanaklarında"Avukat talep etmedi" ibaresinin bulunması nedeniyle CMK ücret ödemeleri yapılmayan meslektaşlarımızın ekli karar ve yazıyı da eklemek suretiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ücret talebinde bulunmaları, C.Başsavcılığı' nın yapacağı işlem veya vereceği cevabın olumsuz olması halinde idari dava yoluna gidebilecekleri...

23:10 . 10 Ekim 2013

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI' NDAN  

 

CMK gereği görevlendirildikleri soruşturma dosyasında, ilgili emniyet biriminin ifade tutanağında"Müdafi Talep Etmedi" ibaresine yer vermiş olması nedeniyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ücret ödemesi yapılmayan bir meslektaşımızın Baromuz CMK Servisinin hukuksal desteği ile açtığı ve Baromuz Başkanlığı' nca müdahil olunan davada, İzmir C.Başsavcılığı' nın ücretin ödenmemesine ilişkin kararının iptaline karar verilmiştir.

 

 

İdare Mahkemesi' nin özetle, "…davacının şüphelinin isteği ve Emniyet Müdürlüğü' nün talebi üzerine Baro tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca görevlendirilmesi sonucu ifadede hazır bulunarak tutanağı imzaladığı anlaşıldığından, ifade alma tutanağına sehven yazılan "Avukat talep etmedi" ibaresi nedeniyle davacıya müdafilik ücreti ödenmemesi ve bu konudaki talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." şeklinde gerekçelendirdiği ve dava konusu işlemin iptaline karar verdiği ekli kararından sonra,

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı' nın Başkanlığımıza gönderdiği 26.08.2013 tarih ve 2013/3-435 sayılı yazısı, "Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen zorunlu müdafilerin karakolda icra ettikleri görevler ilişkin tutanaklarda karşılaşılan "Avukat talep etmedi" ibaresi ile ödemelerde yaşanılan sıkıntıdan dolayı Başsavcılığımızca tüm Polis Merkezi Amirliklerine gönderilmek üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne yazılan yazı ektedir." şeklindedir.

 

İzmir C.Başsavcılığı tarafından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü' ne yazılan yazı ektedir.

 

İdare Mahkemesi kararı henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, ifade tutanaklarında"Avukat talep etmedi" ibaresinin bulunması nedeniyle CMK ücret ödemeleri yapılmayan meslektaşlarımızın ekli karar ve yazıyı da eklemek suretiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ücret talebinde bulunmaları, C.Başsavcılığı' nın yapacağı işlem veya vereceği cevabın olumsuz olması halinde idari dava yoluna gidebilecekleri hususları bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla

 

İLGİLİ SAVCILIK YAZISI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ >>>

 

İZMİR 1. İDARE MAHKEMESİ KARARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ >>>