HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Avukatın Vekâletnamesiz Hukuki Yardımda Bulunabileceğine Dair İdare Mahkemesi Kararı

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Avukatın Vekâletnamesiz Hukuki Yardımda Bulunabileceğine Dair İdare Mahkemesi Kararı

16:33 . 17 Mayıs 2017

Baromuz üyesi Av. Mahir Ozan Payas'ın, yabancı uyruklu müvekkilinin ikamet izni başvurusu sırasında  yanında bulunması ve müvekkiline sözlü danışma hizmeti vermesi; İçişleri Bakanlığı'nın iç hizmet yazışması gerekçe gösterilerek, avukatın resmi vekaletnamesi olmadığından bahisle İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından engellenmiştir.

 

 

Meslektaşımız söz konusu uygulamanın sona erdirilmesi için İzmir Barosu Başkanlığı Avukat Hakları Merkezi' ne başvuruda bulunmuş; idari işlemin kaldırılması ve uygulamaya son verilmesine dair İdare' ye yapmış olduğumuz başvurumuz Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir.

           

 

İdarenin hukuka aykırı işlemine ve red kararına karşı Başkanlığımız tarafından açılan dava ile "Redde konu işlemin; hukuka aykırı olduğu, avukatın çalışma hürriyetini ihlal ettiği, kişinin hak arama hürriyetini ihlal ettiği, kişinin hak arama hürriyetini kısıtladığı" iddiaları ile "işlemin iptali" istenilmiştir.

 

Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada DAVAMIZIN KABULÜ ile DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE dair karar verilmiş olup ilk derece mahkemesi kararı meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

 

KARAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ >>>