HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Stajyer Avukatlar: "Bu Düzeni Değiştireceğiz!"

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

22:55 . 06 Nisan 2024

Stajyer avukatlar, Avukatlar Günü’nde yaptıkları basın açıklaması ile sorunlarını kamuoyu ile paylaştılar.
 
İzmir Barosu Stajyer Avukatlar Komisyonunun çağrısıyla, 5 Nisan Avukatlar Gününde, İzmir Barosunun düzenlediği yürüyüşe, stajyer avukatlar kalabalık bir kortejle katıldı.  İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz'ın, baro adına yaptığı açıklamadan sonra mikrofona çağırdığı İzmir Barosu stajyer avukat temsilcisi Stj. Av. Emirhan Mumin tarafından okunan açıklamada amacına uygun stajdan, özlük hakları olmadan çalışmaya, nicelik olarak artan hukuk fakültelerindeki eğitimin niteliğinin azalmasından ekonomik sorunlara kadar sorunlar dile getirildi.
 
İzmir Barosu Stajyer Avukatlar Komisyonu’nun öncülüğünde Türkiye'deki 74 baronun stajyerleri olarak, #StajyerAvukatlarSusmuyor  başlığı ile stajyer avukatların sorunlarını fark ettirmek için sosyal medya çalışması yaptıklarını ifade eden Stj. Av. Emirhan Mumin taleplerini ise şöyle sıraladı:
 
Amacına uygun nitelikli bir staj dönemi istiyoruz. 
 
Staj dönemi boyunca sosyal güvence sağlanmasını ve ücret ödenmesini istiyoruz.
 
Ödenen kredilerin bursa çevrilmesini ve arttırılmasını istiyoruz.
 
Stajın herkese eşit şekilde yaptırılmasını talep ediyoruz.
 
Okunan açıklamanın tamamı şöyle:

 

Stajyer Avukatlar olarak, amacına uygun bir staj dönemi geçirmemekle birlikte; günden güne ağırlaşan ekonomik koşullar, emek sömürüsü ve yaşanan hukuksuzluklar da bizleri bire bir etkilemektedir. Bugün yaşadığımız sorunları hep bir ağızdan söylemek için buradayız.

 
Bizler; özlük haklarımız olmadan, emeğimizin sömürüldüğü, fiziksel veya ruhsal şiddete maruz kaldığımız bir yıllık staj döneminde, bir de ağır ekonomik sorunlarımızla baş etmeye çalışıyoruz.
 
 
Türkiye’deki hukuk fakültesi sayısı 89’a çıkarılmıştır. Her yıl 20 binin üzerinde stajyer avukat mesleğe adım atmaktadır.
 
 
Hiçbir planlama yapılmaksızın, fiziki ve akademik altyapı sağlanmaksızın açılan hukuk fakülteleri, rant kapısı haline getirilmiştir. Bu fakültelerde okuyan arkadaşlarımızın nitelikli eğitim alması sağlanmamış, staja başladıklarında insanca yaşayabilecekleri ekonomik ve yasal düzenlemeler yapılmamıştır.
 
 
Günden güne artan ekonomik kriz, yaşanan hukuksuzluklar ve gelecek kaygısı karşısında, meslektaşlarımızın umutsuzluğa sürüklenerek hayatlarına son vermeleri bizler için dayanılamaz bir duruma gelmiştir. Bir stajyerin bu ekonomik koşullarda hayatını sürdürebilmesi artık bıçak sırtı meselesi haline gelmiştir.
 
 
Siyasal iktidar ve tüm sorumlular, sorunu gerçekten çözecek tedbirlerden kaçınmakta ve sorunlarımızı görmezden gelmektedir. Stajı amacına uygun hale getirmek yerine, naylon staj girişimleriyle stajyeri ikinci işte çalışmaya yönlendiren düzenlemelerle gerçek sorunları derinleştirmeye devam etmektedir. Yargının kurucu unsurlarından olan avukatın stajının nitelikli şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik yasal tedbirler alınması gerekirken ve bizler bugün bu talebimizi dile getirmek için toplanmışken  Anayasa Mahkemesi ne yazık ki  4 Nisan’da yani dün – avukatlar gününden bir gün önce - verdiği kararla da naylon stajı meşrulaştırmıştır. Tam zamanlı çalışması gereken kamu görevlilerinin, avukatlık stajını hakkıyla yerine getiremeyeceği açık iken, böyle bir düzenleme bizlerin nitelikli staj dönemi talebimizi görmezden gelmekten başka bir şey değildir. 
 
 
Yine stajın ilk altı ayı olan adliye stajı, mahkemelerde sadece bir imza atmaya dönüşmüş, stajyer avukatın duruşma izlemesi, dosya incelemesi ve stajını amacına uygun yapması istisna haline gelmiştir. Stajın ikinci altı ayında da yine sosyal güvenceden yoksun ve herhangi bir ücret almaksızın günde dokuz haftada en az 45 saat çalıştırılarak yanında staj gördüğü avukatın insafına bırakılmıştır. Hatta bir çok arkadaşımız, meslek onuruna yakışmayan, angarya işlerle dahi karşı karşıya kalmakta, emeği sömürülmekte, ağır koşullarda stajını tamamlamaya çalışmaktadır. Avukatlık mesleğine hazırlık dönemi olan bu bir yıllık dönem, stajyer avukatlar için artık çekilmez hale gelmiştir.
Stajyer avukatlar olarak; amacına uygun olmayan niteliksiz staj dönemine, yaşadığımız emek sömürüsüne ve ülkemizde yargı organının işlevsizleştirilip hukukun çiğnenmesine karşı susmayacağız, bunlarla mücadele edeceğiz. Mücadelemiz haklarımızı alana kadar bitmeyecek.
 
 
Değerli stajyer meslektaşım, biliyoruz bunları sen de biliyorsun anlıyorsun ancak anlamak çözmeye yetmez, mücadele sensiz olmaz. Bugün burada, tüm stajyer arkadaşlarımızı yan yana gelmeye, birlik olmaya ve hem kendi geleceğimiz hem de ülkemizin geleceği için mücadele etmeye çağırıyoruz. Stajyer avukatların yürütmekte olduğu mücadele yalnızca bugünün ve stajyer avukatların sorunu değil, topyekun, ülkemizin geleceğini derinden ilgilendiren insanca ve onurlu bir yaşamın mücadelesidir. Biliyoruz ki bu sorunlar kendiliğinden çözülmeyecek, hiç kimse haklarımızı bize bahşetmeyecek, haklarımızı kendimiz alacağız.
Biz varız, buradayız ve düzen değişene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
Amacına uygun nitelikli bir staj dönemi istiyoruz. 
 
 
Staj dönemi boyunca sosyal güvence sağlanmasını ve ücret ödenmesini istiyoruz.
 
Ödenen kredilerin bursa çevrilmesini ve arttırılmasını istiyoruz.
 
Stajın herkese eşit şekilde yaptırılmasını talep ediyoruz.
 
Bu taleplerimizi duyurmak için, İzmir Barosu Stajyer Avukatlar Komisyonu öncülüğünde; Türkiye'deki 74 baronun stajyerleri olarak, #StajyerAvukatlarSusmuyor  başlığı ile sorunlarımızı fark ettirmek için sosyal medya çalışması yapıyoruz. Hepinizi desteğe bekliyoruz
 
Yine tüm stajyer meslektaşlarımızı, 27 Nisan’da Ankara’da yapılacak olan Büyük Savunma Mitingi’nde bir arada olmaya çağırıyoruz.