HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

İzmir Barosu CMK Müdafiilerinden “Borcu Yoktur” Belgesi İstenmemesi İçin Gelir İdaresi Başkanlığına Başvurdu

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

17:42 . 06 Haziran 2024

İzmir Barosu tarafından Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafilerin alacağına ilişkin hizmete esas tutarın 5.000-TL. nin üstünde olması halinde müdafilerden Gelir İdaresi Başkanlığından 6182 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesine göre "Borcu yoktur" belgesi talep edildiği bununla birlikte bu belgenin arabuluculuk hizmetlerinde talep edilmediği ifade edilerek Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafilere yapılacak ödemeler için de "Borcu yoktur" belgesinin talep edilmemesi için yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına başvurdu.