HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Herhangi Bir İşte Sigortalı Olarak Çalışan ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarında Görev Yapanların Avukatlık Stajı Hakkında Bilgilendirme

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

14:42 . 04 Temmuz 2022

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 16. maddesine yapılan değişiklik ile “avukatlık stajına fiilen engel olmamak” koşuluyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar ile adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların görevleri sırasında avukatlık stajı yapabileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte “mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan” işler ayrık olmak üzere stajyer avukatların çalışmasına imkan tanınmıştır.

 

Öte yandan Avukatlık Kanunu’nun 23. maddesinde stajın kesintisiz yapılacağı hükmü varlığını sürdürmektedir.

 

Bu değişikliğe paralel olarak çıkarılan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik”in 5. maddesinde, “Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların, Kanunda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla staj yapabileceği; kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara avukatlık stajının yapılması hususunda ilgili birimlerce gereken kolaylık sağlanacağı; kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma gibi imkânlardan yararlanmalarını sağlanacağı” belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda stajının kanun, yönetmelik ve mesleğin gereklerine uygun şekilde sürdürülebilmesi ve çalışma olgusunun, meslek onuruyla bağdaşıp bağdaşmadığının, staja fiilen engel olup olmadığının, stajın kesintisiz sürdürülüp sürdürülemeyeceğinin tespiti için yasada ve yönetmelikte staj başvurusu için aranan diğer belgelere ek olarak:

 

- Özel işyerinde sigortalı olarak çalışan stajyer avukat ve stajyer avukat adayları tarafından;

          • İşin niteliğini, iş yerinin adresinin ve çalışma saatlerini gösterir iş akdi ile işe giriş bildirgesinin,

 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapan stajyer avukat ve stajyer avukat adayları tarafından;

          • Staj süresince stajın devamlılığını etkilememek açısından çalıştıkları kurum ya da işyerinden aldıkları,

     • İşyeri adresini de belirtmek suretiyle "staj süresi boyunca kendisine mesai saatlerinde görevlendirme yapılmayacak olup kurumdaki görevlerini mesai saatleri dışında *** usulü uygulanmak suretiyle yerine getirecektir." şeklinde bir açıklamanın yer aldığı belgenin sunulması gerekmektedir.


- Stajının ikinci 6 ayını kurumda çalışan avukat* yanında yapacaklar için;

          • Kendileri açısından mesai saatlerinde avukat yanında staja engel bir birimde çalışmadıklarına/çalıştırılmayacaklarına ya da kurumun hukuk biriminde görevlendirildiklerine ilişkin kurumdan alınmış bir belgenin, sunulması gerekmektedir.

 

Not:

* Yanında staj yapılacak avukatın baroya kayıtlı ve avukatlıkta en az 5 yıl kıdeme sahip olması gerektiği unutulmamalıdır.

**Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verildiğinin tespiti halinde gerekli yasal yollara başvurulacağı gibi; stajyer avukatın staj listesinden kaydı silinecektir.

*** uzaktan /nöbet/vardiya/esnek/dönüşümlü/yarı zamanlı çalışma yöntemlerinden hangisinin tercih edildiği açıkça ve somut olarak yazılacaktır.

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NİN KONUYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRMESİ İÇİN TIKLAYINIZ