HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

17:13 . 11 Ekim 2020

 

11 Ekim, Birleşmiş Milletler’e üye devletler tarafından 2012 yılından itibaren kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı uğradığı eşitsizlik konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ‘’Dünya Kız Çocukları Günü’’ olarak kutlanmaktadır.

 

Kız çocuklarının ayrımcılığa maruz kaldığı temel konuların başında çocuk yaşta evlilikler gelmektedir. Küresel çapta her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu, yasadışı biçimde çocuk yaşta evlendiriliyor. Bu  evlilikler; özellikle kız çocuklarını kamusal yaşamdan koparmakta, ev içi şiddete maruz bırakmakta, kız çocuklarının gelişimlerini, eğitimsel, sosyal ve mesleki alanda sahip oldukları olanakları tehlikeye atarak bir birey olarak geleceklerini belirleme haklarını ellerinden almaktadır. 18 yaşın altında her birey çocuktur ve “erken” “küçük yaş” gibi teknik terimlerle üstü örtülmeye çalışılsa da 18 yaşın altındaki evlilikler çocuk istismarıdır. Çocukların ihmal ve istismarının önlenmesinde temel sorumluluk devlettedir ve devlet bu alandaki bütün disiplinler ile işbirliği yaparak koruyucu önleyici politikaları vakit yitirmeksizin hayata geçirmelidir.

 

Diğer önemli bir sorun ise kız çocuklarının eğitim hakkına ulaşmakta yaşadıkları zorluklardır. Anayasa’da güvence altına alınan zorunlu eğitimden yararlanamayan hala çok sayıda kız çocuğu bulunuyor. Türkiye’de kız çocuklarının okullaşma oranlarında yaşanan artış belli bölgelerle sınırlı kalmaya devam ediyor. Eğitime erişimde özellikle okul öncesi ve ortaöğretimdeki cinsiyet eşitsizliği ise varlığını koruyor. Bu nedenlerle 4+4+4 şeklindeki kesintili eğitime son verilip kesintisiz zorunlu temel eğitime geçilmesi çok önemlidir.

 

İzmir Barosu olarak Çocuk Hakları Merkezimiz ile birlikte; eğitim, sağlık, yaşam, barınma; fiziksel, psikolojik ve cinsel sömürüye karşı korunma hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerden yararlanma konularında çocuklara özgü çözüm önerileri üretirken kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi temelinden hareket etmeye devam edeceğiz.

 

Cinsiyet ayrımcılığının sonlandığı, kız çocuklarının temel hak ve özgürlüklere erişimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplum düzenine kavuşuncaya dek mücadelemizi tüm kız çocuklarımız ile birlikte sürdüreceğiz. DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ kutlu olsun!