HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

İzdemir Enerji Santrali-II Hakkında Verilen ÇED Olumlu Raporunun Bir Kez Daha İptalini İstiyoruz

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

“İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ - II “ için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararının, 3. defa öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve yargılamanın sonunda da ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmesi için aralarında İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP, TMMOB, Menemen’de bulunan çeşitli meslek örgütleri ve yurttaşların katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açıldı.

17:36 . 28 Ocak 2019

“İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ - II “ için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararının, 3. defa öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve yargılamanın sonunda da ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmesi için aralarında İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, EGEÇEP, TMMOB, Menemen’de bulunan çeşitli meslek örgütleri ve yurttaşların katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açıldı.

 

Davanın açılmasının ardından yapılan basın açıklamasını İzmir Barosu adına Başkan Yardımcımız Av. Özgür Yılmazer okudu.

 

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde yapılan açıklama şu şekilde:

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Sağlıklı bir Çevrede Yaşama Hakkı Anayasamız ile Türkiye’nin taraf olduğu ve iç hukuk kuralı haline gelen uluslararası sözleşmelerle garantiye alınmış bir insan hakkıdır. Fakat son yıllarda hükümetler açısından insan ve yaşam hakkından önce sermaye ve rant odaklı vahşi kapitalizmin üretim ilişkileri içerisinde hiçbir yasa ve kural tanımaksızın halkın en temel haklarından biri olan Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama hakkı ihlal edilmekte, buna ilişkin verilen mahkeme kararları dahi uygulanmamaktadır.

 

Biz, İzmir Barosu olarak bir araya geldiğimiz sivil toplum kuruluşları ve İzmir, Foça, Aliağa ve Menemen halkı ile birlikte İzmir ve çevresinde yarattığı ve yaratacağı hava kirliliği ve çevre felaketini önlemek için İZMİR ALİAĞA ve FOÇA ilçesi HOROZGEDİĞİ MAHALLESİ mevkiinde bulunan İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ-II projesi ile ilgili olarak BİR KEZ DAHA Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve yargılama sonunda iptaline karar verilmesi istemi ile dava açmak zorunda kaldık.

 

Bu dava konusu projeye verilen 17.06.2010 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 16.12.2016 tarihli 2015/1758 Esas, 2016/1593 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

 

Ancak Anayasanın 138.maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28.maddesi gereğince Mahkeme kararının uygulanması beklenir iken, mahkeme kararının tebliğinden itibaren 30 günlük süre dolmadan 22 Mart 2017 tarihinde, 2009/7 sayılı genelgeye dayanılarak aynı projeye ilişkin yeniden ÇED olumlu kararı verilmiş ve bu işlemin iptali için açılan dava sonunda İzmir 5.İdare Mahkemesi’nin 26.10.2018 tarih ve 2017/1072 Esas 2018/1382 Karar sayılı kararı ile işlemin 2.KERE İPTALİNE karar verilmiştir.

 

Bu sefer de mahkeme kararı henüz taraflara tebliğ edilmeden, davalı bakanlıkça aynı projeyle ilgili yeniden ÇED süreci başlatılmış, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün internet sitesinde 03.12.2018 tarihli duyuru ile 07.12.2018 tarihinde İDK toplantısı yapılacağı duyurusu yapılmış ve bunun üzerine davacılardan EGEÇEP tarafından davalı Bakanlığa 08.12.2018 tarihinde yapılan başvuru ile İzmir 5.İdare Mahkemesi’nin 26.10.2018 tarih ve 2017/1072 Esas 2018/1382 Karar sayılı kararının gecikmesiz ve eksiksiz uygulanması, TERMİK SANTRALIN FAALİYETİNİN derhal DURDURULMASI, Mahkemenin iptal kararına rağmen, aynı projeye ilişkin olarak 2009/7 sayılı genelge ile başlatılan ÇED sürecinin sonlandırılması“ talebinde bulunulmuştur.

   

Sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkından, hukukun üstünlüğünden yana olan İzmir Barosu daha önceki süreçlerde olduğu gibi bu davada da davacı sıfatı ile İzmir Tabip Odası, TMMOB, Menemen Ticaret Odası, Menemen Ziraat Odası, Menemen Sanatkarlar ve Esnaf Odası, Menemen Esnaflar Odası, Menemen Şoförler ve Otomobilciler odası, S.S. Menemen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Egeçep (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Derneği ve davacı Baro, Oda ve Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin, Menemen ve Aliağa'da ikamet eden kişilerin de bulunduğu 92 vatandaş ile birlikte İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, İzmir İli Aliağa ilçesi Horozgediği mahallesinde kurulmak istenen “İZDEMİR ENERJİ SANTRALİ - II “ için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararının, 3. defa öncelikle yürütülmesinin durdurulmasına ve yargılamanın sonunda da Çed Olumlu kararının iptaline karar verilmesi istemi ile bir araya gelmiştir.

 

İzmir Barosu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların ve diğer tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının savunucusu olmaya devam edecek, çevre mücadelesini ve mücadele edenlerini yalnız bırakmayacaktır.