S.S.S

Adli Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir barosu Adli Yardım Servisi'ne başvuru nasıl yapılır?

İZMİR BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURUSU
 

Kimler Yararlanabilir 

 

Avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlar ile başvurunun haklılığı konusundaki durumlarını kanıtlamak kaydıyla, adli yardım hizmetinden yararlanabilirler.

 

 

Nasıl Başvurulur 

 •  
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 178.maddesinde Adlî yardım istemi, adlî yardım bürosuna veya temsilcilerine yapılır. İstek sahibi, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır…” yer alan düzenleme ile başvurunun adli yardım bürosuna yapılması gerekmektedir.
 • Avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağının bulunmadığını belgelemek için; 

 

İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 01.12.2015 gün ve 55/20 sayılı karar ile; Adli yardım başvuruculardan Tapu, Araç Kaydı, Mernis ve SGK (4A,4B,4C) sorgulama ve haklarında lehte ve aleyhte açılmış dava ve icra dosyası çıktılarının e-Devlet üzerinden alınmasının kabulüne karar verilmiştir.

 

Bu nedenle;

 •  
 • Adli yardım başvurucularından e-Devlet şifrelerinin PTT aracılığı ile almalarının sağlanması.
 • e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Adli Yardım başvurucularından aşağıda yer alan belgelerin sorgulama yaptırılması,
 •  
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Tapu Bilgileri Sorgulama
 •  
 • Emniyet Genel Müdürlüğü; Araç Sorgulama,
 •  
 • Sosyal Güvenlik Kurumu; 4A Hizmet Dökümü4B Hizmet Bilgisi4C Tescil Kaydı
 •  
 • Adalet Bakanlığı; Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama
 •  
 • Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; NVİ Adres Bilgilerim,
 •  
 • Haklarında lehte ve aleyhte açılmış dava ve icra dosyası çıktıları
 •  
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 •  
 • Nüfus Müdürlüğünden, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 •  
 • Muhtarlıktan, İkametgah belgesi
 •  
 • Başvurunun haklı olduğunu kanıtlamaya yardım edecek diğer belgelerle birlikte, 

 

Adli yardım isteminde bulunulabilir.  

 

Yukarıdaki koşulları taşıyan adli yardım istemleri büromuz tarafından kaydedilerek başvurucularla bir ön görüşme yapılır. Görüşme sırasında adli yardım görüşme formu düzenlenir ve başvurucuya bir taahhütname imzalatılır. Yapılan değerlendirme sonucunda adli yardım koşullarını taşıdığı anlaşılan başvuruculara avukatlık hizmeti vermek üzere bir avukat atanır.           

 

 

Nereye Başvurulur

 

 

İzmir Anakent Belediyesi sınırları içinde İZMİR BAROSU ADLİ YARDIM ÖN BÜROSUNA, ilçelerde ise Adli Yardım Temsilcilerine (Baro Temsilcileri) başvurulabilir. 

 

 

İzmir Barosu Adli Yardım Ön Bürosu, İzmir Adliyesi C- Blok, 1.Kat 102  numaralı odada hizmet vermektedir.