S.S.S

Yeniden Kayıt İçin İstenen Belgeler

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Yeniden Kayıt İçin İstenen Belgeler

1) Kayıt İstem Dilekçesi.

 

2) Kayıt silindiğinden bu güne kadar ne işle meşgul olunduğuna ilişkin yazılı beyan.

 

3) Sosyal Güvenlik Kurumundan: 4(a) , 4(b) ve 4(c) tescil kaydı sorgulaması yaptırılacak ( kayıt olsa da olmasa da herbiri için ayrı ayrı çıktı alınacak), eğer tescil kaydı mevcut ise buna ilişkin hizmet dökümü alınacak ve ilgili sorgulamaya eklenecektir. (E-devletten yapılan sorgulamalar geçerli olacaktır.) TESCİL KAYDI DÖKÜMLERİ İÇİN; www.turkiye.gov.tr adresinden Sosyal Güvenlik Kurumu İşlem menüsü altıntaki, 4A-Hizmetlerinden 4a Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti, 4B Hizmetlerinden 4b Tescil Kaydı ve 4C Hizmetlerinden de 4c Tescil Kaydına tıkladığınızda, açılan sayfanın internet çıktısı kabul edilir. Herhangi birinde kaydınızın olmaması durumunda, hizmet bilgisi bölümünden hizmet dökümü alınması gerekmekte olup, alınan belgelerde isim-soyisim ve tarihin olmaması durumunda ise “BU BİLGİ TARAFIMA AİTTİR” yazılarak, isimsoyisim-tarih ve imza atmanız gerekmektedir.

*Kurumda çalışma var ise baromuzca sicil özeti istenecek.

*Ticaret ile uğraşıldı ise ticaret sicil kaydı düzenlenecek.

 

4) Sabıka Kaydı                                 1 Adet (Arşiv kayıtlı-Savcılıktan)

(ÖNCEDEN EVLİLİK, İSİM-SOYİSİM, DOĞUM TARİHİ, ANNE-BABA ADI VS. NEDENLERLE NÜFUS BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR İÇİN; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir. Nüfus bilgileri değişikliklerinde karar örneğinin fotokopisi ve dilekçe, evlilik nedeni ile soyadı değişikliklerinde ise evlilik cüzdanının ilk üç sayfasının fotokopisi ve dilekçe istenmektedir.)

 

5) Nüfus Cüzdanı örneği                  1 Adet (Noter Onaylı) Ya da E-Devletten vukuatlı nüfus örneği

 

6) İkametgah Belgesi             1 Adet (E-Devletten olabilir)

 

7) Sağlık Raporu                              1 Adet “Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadığına dair resmi tabipliklerin birinden alınacak sağlık raporu”. (Avukat adaylarının sağlık raporu talep ederken Aile Hekimlerinin “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Rapor Formatı" nda yer alan "Genel Tıbbi Değerlendirme Kararı" bölümünün yanında "Akli Meleke Kararı" bölümünün de işaretlenmesini talep etmeleri gerekmektedir). (bir adet)

 

8) Beyanname                                    2 Adet (Ektedir)

9) Damga Vergisi yatırılacak            (ektedir.)

10) Tahkikat Raporu                        (Baromuza Kayıtlı bir avukattan)

11)Tanıtma Kağıdı                            (Baromuza kayıtlı iki ayrı avukattan)

 

12) Kayıt ücreti; 2020 yılı Baro Aidatı: 396,00 TL(Kayıt olunan döneme ait aidat alınacaktır.) (Merkez Baro veznesine yatacak.)

Baro Kimlik Kartı Ücreti: 30,00 TL (Türkiye Barolar Birliği Halkbank Yenişehir Şubesi hesabına yatacak. IBAN : TR 20 0001 2009 2120 0016 0000 98)

Daha önce İzmir Barosunda Avukat olarak kayıt yoksa 1168,48 TL Giriş keseneği yatırılacaktır. (Merkez Baro veznesine)

13) 6x9 ebadında 3 adet biyometrik cübbeli fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına isim yazılacaktır)

14)TBB Kimlik Başvurunuz Kaydınız onaylandıktan sonra Baromuzca yapılacaktır.