MERKEZLER

İzmir Barosu Adli Yardım Sisteminin İşleyişi

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Ekonomik açıdan zayıf olan bireylere bu durumlarına rağmen hak arama olanağı veren adli yardım hizmeti, hakları, salt iyi birer norm olmaktan çıkarmakta ve   hayata geçen etkin kavramlar olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, TBB Adli Yardım Yönetmeliği'nde adli yardımın amacı tanımlanırken söz konusu hizmetin bu niteliğine de vurgu yapılmıştır.

 “Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır." (TBB Adli Yardım Yönetmeliği md.1/2)

 

1. Adli Yardım Bürosunun Yapılanması ve Adli Yardım Bürosu

 

2.  Adli Yardım Listesine Nasıl Dahil Olurum?

 

3. Adli Yardım Dosyasına Avukat Atamanın Yapılması

 

4. Görevlendirme Üzerine Yapılacak İşlemler

 

5. İşe Başlama Yükümlülüğü

 

6. Haklı Neden Olmaksızın Çekilme Hali

 

7. İşi Takip Zorunluluğu

 

8. Bilgi Verme Yükümlülüğü

 

9. Ücrete Hak Kazanma ve Ödenecek Ücret

 

10. Haklı Neden Olmadan İşin Tamamlanmaması Hali

 

11.Görev Konusu İş İle İlgili Olarak Başka Bir Avukatın Yetkilendirilememesi

 

12. Adli Yardım Başvurucusu ile İrtibat

 

13. Başvurucunun Avukatın Bürosuna Ulaşmaması ve/veya Vekâletname Çıkarmaması

 

14. Başvurucunun Görevlendirme Konusundan Başka Bağlantılı Taleplerinin Olması

 

15. İnfazı İzmir Dışında Gerçekleşecek İlam veya Talimatlar

 

16. Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

 

17. Feragat, Temyiz, Kabul İşlemlerde Başvurucunun Yazılı Beyanı

 

18. Mahkemece Takdir Olunan Vekâlet Ücreti

 

19.İstem Sahibinin Maddi Bir Yarar Elde Etmesi Durumunda Ücretin İlgiliden Tahsili

 

20. Tarafıma görevlendirme yapıldı, ancak yaptığım araştırma sonucu dava açmada hukuki yarar olmadığı kanaatine ulaştım, ne yapmalıyım?

 

21. Mali durum araştırmasından sonra istek sahibinin ekonomik durumunun iyi olduğu anlaşıldı, ne yapmalıyım?

 

22. Görevlendirme listesinden nasıl çıkabilirim, sistemden çıkarsam yürüttüğüm adli yardım dosyalarının akıbeti ne olacak?

 

23. Adli yardım bürosunun gelirleri Fon payı ve esasları nelerdir? Avukat ve Başvurucudan Adli Yardım Fonuna aktarılan paylar nasıl sağlanır?

 

24. Bağlantılı Olmayan İşlerde Başvurucu Taleplerinden Kaynaklı Olarak Yaptığım Hizmetlerin Ücretlerine Hak Kazanır mıyım?

 

25. Mahkeme ara kararının yerine getirilmesi için müvekkile ulaşamıyorum, ne yapabilirim?

 

26. Görev Bölgesi ve Puan Durumu

 

27. Görev Bildirimi ve Raporlama

 

28. Adli Yardım Ödemeleri

 

29. Adli Yardım Ön Büro Nöbeti

 

30. Baronet İşlemleri