MERKEZLER

Genç Avukatlar, Sorunlarına Çözüm İstiyor

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi, İzmir Barosu önündeki Özgür Ķürsüde yaptıkları basın açıklaması ile sorunlarını dile getirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Yönetmeliği'nin güncellenmesi ve Avukatlık Kanunu'nda değişiklik talebinde bulunan genç avukatlar, staj dönemindeki avukatlara hayatlarını idame ettirebilecekleri ücretlerin verilmesini istedi.

 

Genç Meslektaşlarımıza Yönelik Şiddet Artıyor

 

Açıklama öncesinde İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, mesleğini icra eden avukatlara yönelik saldırıların her geçen gün arttığını, genç avukatların ekonomik sebeplerle intihara sürüklendiğini ifade ederek “Hem fiziksel, hem sözlü hem de ekonomik şiddet ne yazık ki meslektaşlarımızı meslek onuruna yakışır biçimde yaşamaktan uzaklaştırıyor. İzmir Barosu bu anlamda üzerine düşeni görevi yapmak için gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.

 

İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Berçem Dinçoğlu Karakaya ise genç avukatların düştüğü umutsuzluk iklimini elbirliği ile yok edeceklerini dile getirdiği konuşmasında “Bizler lütuf değil, hakkımızı istiyoruz. Bizler öldürülmek değil, yaşamak istiyoruz. Bizler susturulmak değil konuşmak istiyoruz. Bizler sosyal güvencemizin olmadığı bir hayatın endişesini yüklenerek yaşamaktan usandığımızı buradan haykırıyoruz. Ve bir kez daha duyuruyoruz: Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da hak savunuculuğunu bir adım öteye taşımak, avukatların haklarını müdafaa etmek, yurttaşın savunma hakkının sesi olmak, güvencesi olmayan bir savunma mesleğini korumak için İzmir Barosu avukatları olarak mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

 

Sıkıntıları Birlikte Mücadele Ederek Aşacağız

 

Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Sekreteri Av. Nazir Tilkioğlu, yaşadıkları sıkıntıları hep birlikte mücadele ederek aşacaklarını söyledi. Genç avukatların taleplerini sıralayan Tilkioğlu, "Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Yönetmeliği'nin ivedilikle güncellenerek tarifenin yılda iki defa yayınlanması ve ücretlerin hakkaniyetli bir tutara çekilmesi gerekmektedir. CMK görevlendirmelerinden ötürü hak edilen ücretlerin de tıpkı bilirkişilere yapılan ödemeler gibi vergilerinin kaynakta kesilerek ödenmesi ve KDV'den arındırılması için Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesinde değişiklik yapılmasını talep ediyoruz. Yükselen Bağ-Kur prim ücretlerini karşılayacak mali imkanlardan yoksun olduğumuz görmezden gelinemez. Bu sebeple Genç Girişimci Desteği adı altında Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılandığı sürenin 1 yıldan 5 yıla çıkarılmasının zaruretini hatırlatmak istiyoruz" dedi.

 

Avukatlık Kanununda Değişiklik Talebi

 

Avukatlık meslek tekelinin genişletilmesi adına kapsamlı çalışmalar yapılarak gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesini ve yasa dışı oluşumlarla etkili mücadele edilmesini istediklerini aktaran Tilkioğlu, "Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılarak, baro kurullarına seçilebilmek için aranan beş yıllık kıdem şartının kaldırılmasını ve genç avukatların temsil kabiliyetinin artırılmasını talep ediyoruz. Avukatların ücret alacaklarını garanti altına alan ve müvekkillerden tahsilat yapamadıkları noktada söz konusu ödemeleri sigorta şirketlerinden tahsil etmeye imkan tanıyan yeni bir sigorta branşı ihdas edilmesini ve söz konusu sigortalardan genç avukatların, yani kıdemi 5 yıla kadar olan avukatların ücretsiz olarak yararlandırılmasını talep ediyoruz. Niteliği tartışmalı hale gelmiş hukuk fakültelerinin yeniden ele alınmasını, niteliksiz fakültelerin kapatılmasını, yeni hukuk fakülteleri açılmamasını, mevcut fakültelerin kontenjanlarında azaltma yapılmasını, hukuk fakültesi açma kriterlerinin yeniden belirlenerek zorlaştırılmasını istiyoruz. Gerek adliyelerde gerekse karakollarda Avukatlık Kanunu'na ve diğer mevzuata aykırı uygulamalara son verilmesi talep ediyoruz. Stajda geçen 1 yıl meslektaşların onurlarını zedeler hale gelmiştir. Bu noktada tıpkı sağlık çalışanlarına verildiği gibi, tıpkı eğitim sürecindeki hakim ve savcılara verildiği gibi, tıpkı aday din görevlilerine verildiği gibi stajyer avukatlara staj döneminde Hazineden Türkiye Barolar Birliğine (TBB) aktarılacak bir bütçe ile insanca bir hayatı idame ettirebilecekleri tutarda ödeme yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

 

 

AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ