KOMİSYONLAR

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimliklerine İlişkin Farklı Uygulamalar Giderilmelidir

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu’na gelen başvurulardan Göç İdaresi İl Müdürlüklerine Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi olarak kayıt altına alınan yabancılardan Uluslararası Koruma başvuruları hakkında olumsuz karar tebliğ edilenlere tebliğ aşamasında ellerindeki '' Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi'' kimliklerinin alındığı ve bir daha geri verilmediği öğrenilmiştir. Bu karara karşı idari yargıda iptal davası açan kişiler talep etmelerine rağmen UK Başvuru Sahibi kimliklerini yeniden alamadıklarını, ancak bu kapsamda avukatlar tarafından bazı illerde yapılan başvurularda bazı kişilerin kimliklerinin iade edildiği ancak çoğu kişi için iade işlemi yapılmadığı, uygulamada tek ve aynı uygulama olmadığı, İl Müdürlüklerine ve İl Müdürlüklerinde talebe cevap veren memura göre farklı uygulamalar olabildiği tespit edilmiştir.

 

Mevzuata Açıkça Aykırı

 

İzmir Barosu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yazdığı yazı ile bu uygulamanın 6458 sayılı YUKK ve ilgili mevzuata açık bir şekilde aykırı olduğunu ifade ederek bu durumdaki kişilerin Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi kimliklerinin geri verilmesi veya yeniden düzenlenerek teslim edilmesi gerektiği ifade edilerek aksi durumda bu kapsamdaki kişilerin şehir içindeki günlük yaşamlarında kimliksiz olarak mağdur oldukları ve bu durumun aynı zamanda YUKK madde 89'da düzenlenen yardım ve hizmetlere erişimleri bir bütün olarak engellediği dile getirilmiştir.

 

Yasal mevzuatın açıkça anlatıldığı yazıda uygulamadaki yanlış ve farklı uygulamaların sona erdirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması, bu durumdaki kişi ve aile üyelerinin anılan değişik alanlardaki mağduriyetlerinin önlenmesi ve kamu sağlığının korunması konularında gerekli yasal ve idari tedbirlerin alınması ve İl Müdürlüklerinin bu yönde uyarılmaları talep edildi.