KOMİSYONLAR

Bulunduğunuz Makamlar Size Mülk, Kamu Hizmet Alanları Kişisel Egoları Tatmin Yeri Değildir

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Tüm yurtta gerçekleşen konser yasaklarından sonra şimdi de Baromuz tarafından İzmir’in kurtuluşu anısına düzenlenen ve 17-25 Eylül tarihlerinde tüm Türkiye’den 1.200 civarında avukatı İzmir’de buluşturacak olan “100. YIL AVUKAT SPOR OYUNLARI” Valinin keyfi kararıyla engellendi.

Tüm yurtta gerçekleşen konser yasaklarından sonra şimdi de Baromuz tarafından İzmir’in kurtuluşu anısına düzenlenen ve 17-25 Eylül tarihlerinde tüm Türkiye’den 1.200 civarında avukatı İzmir’de buluşturacak olan “100. YIL AVUKAT SPOR OYUNLARI” Valinin keyfi kararıyla engellendi.

 

Organizasyona dair Valiliğe yazılı olarak yapılan başvuru akabinde, Valiliğin talimatı doğrultusunda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organizasyondan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz aranmış; kendilerinin katılımı ile toplantılar yapılmış; saha ve salon organizasyonları tamamlanmış; hakem ücretleri dahi belirlenmiştir.

 

Tüm bu işlemler tamamladıktan sonraki aşamada, İl Spor Müdürü tarafından sorumlu yönetim kurulu üyemiz aranarak Valiliğin turnuvaya izin vermediği, bu nedenle saha ve hakem tahsisi yapamayacakları bildirilmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak Valiliğe iki ayrı yazı yazılmış, yazılı bir karar olup olmadığı, varsa gerekçesinin ve kararın tarafımıza bildirilmesi, ayrıca yaklaşık 1.200 avukatı mağdur edecek bu karardan dönülmesi talep edilmiş; bunun yanında, görüşme talebimiz telefonla da iletilmiştir.

 

Buna rağmen işbu yazının yazıldığı ve paylaşıldığı ana kadar İzmir Valiliği tarafından Başkanlığımıza bilgi verilmemiş, herhangi bir karar gönderilmemiş, görüşme talebimiz de yanıtsız kalmıştır.

 

A protokolde yer alan İzmir Barosuna karşı İzmir Valiliğince sergilenen bu tavır, hiçbir teamüle uymadığı gibi, en zarif tabirle, ayıptır.

 

Görünen o ki, konserler, festivaller yasaklayan bağnaz zihniyet, bu kez de İzmir’de karşımıza çıkmıştır. Bu olayla, tüm ülkeye musallat olan tek adam karanlığının yalnızca merkezi yönetime değil, İzmir’deki temsilcilerine de sirayet ettiği açıkça görülmüştür.

 

İzmir Valisi, kişisel hırsları ve makul bir açıklaması olmayan inadıyla, sadece spor yapmak isteyen avukatları engellemektedir.

 

4,5 milyon kişinin çığ gibi büyüyen sorunlarına çare bulmaya çalışmak yerine; avukatların futbol, basketbol ve voleybol oynamasıyla uğraşmanın, bir ilin mülki amirini neden bu kadar ilgilendirdiğini bir hayli merak ediyoruz.

 

Zaman zaman söylemek zorunda kaldığımız gibi; kamu görevlilerinin bulunduğu makamlar, kendilerine mülk, kişisel egoları tatmin yeri değildir.

 

İPTAL SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

10.08.2022 tarihinde KEP üzerinden, 16.08.2022 tarihinde fiziki olarak dilekçe ile İzmir Valiliğine başvurulmuş ve Baromuzca avukat spor oyunları düzenleneceği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne Valilikçe bilgi verilerek oyunların düzenlenmesi için gerekli kolaylığın sağlanması istenmiştir. Konu ile ilgilenen Vali Yardımcısı ile de telefonla görüşülmüştür.

 

31.08.2022 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerince sorumlu yönetim kurulu üyemiz aranarak "Valilikten olur alındığını ve oyunların planlanması için 01.09.2022 tarihinde TFF, TBF ve TVF il temsilcileri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve Baro yetkilileri ile toplantı yapılacağı" söylenmiştir. Anılan tarihte yapılan toplantıda sahalar ve salonlar kararlaştırılmış, hakem ücretleri ve maç programları konuşulmuş ve çalışmalara başlanmıştır.

 

08.09.2022 tarihinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Baromuz yönetim kurulu üyesi aranarak bu kez “Vali Yardımcısının kendilerini aradığını ve Valinin avukat spor oyunlarının yapılmasına izin vermediğini söylediği” aktarılmıştır. Bu nedenle saha ve salon tahsislerinin yapılamayacağı bildirilmiştir.

 

08.09.2022 tarihinde Valiliğe iptal işleminin gerekçesi sorulmuştur. 09.09.2022 tarihinde oyunların yapılmasına ilişkin dilekçe ile Valiliğe yeniden başvurulmuş ve görüşme talebimiz telefonla Valiliğe bildirilmiştir.  26 Erkek Futbol, 2 Kadın Futbol, 12 Erkek Basketbol, 3 Kadın Basketbol, 9 Erkek Voleybol, 16 Kadın Voleybol takımından müsabakalara katılacak 1.200 avukatı mağdur edecek bu karardan dönülmesi talep edilmiştir.

 

Buna rağmen bu yazının yazıldığı ve paylaşıldığı ana kadar İzmir Valiliği tarafından Başkanlığımıza herhangi bir bilgi verilmemiş bir karar gönderilmemiş, görüşme taleplerimiz de yanıtsız kalmıştır. Valilik devlet ciddiyetini bir kenara bırakmış keyfiliği tüm boyutlarıyla sürdürmektedir.

 

İlin A protokolünde yeri olan İzmir Barosuna karşı İzmir Valiliği tarafından ortaya konulan bu tavır hiçbir teamüle uymayan bir ayıptır. İzmir Barosu, avukat spor oyunlarının düzenlenmesi için her türlü çabayı göstermesine, her türlü diyalog kurmayı denemesine rağmen bir kişinin anlaşılmaz ve gerekçesiz inadı sebebiyle oyunlar yapılamaz duruma gelmiştir.

 

İzmir Valisi tarafından saha ve salonların da tahsisine ilişkin iptal beyanı nedeniyle oyunların yapılması mümkün olamamıştır.

 

Süreci ve sürece ilişkin keyfiliği kamuoyuna saygıyla sunarız.

 

 

YAPILAN YAZIŞMALAR İÇİN TIKLAYINIZ