KOMİSYONLAR

Her Zaman Tüketicilerin Yanındayız

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Tüketici Hakları Günü dolayısıyla İzmir Barosu ve TükoDer Alsancak’ta bir basın açıklaması düzenlediler. İzmir Barosu adına Tüketici Hakları Komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Elçin Kılınçer Ot’un okuduğu basın açıklaması metnini aşağıda bulabilirsiniz.

 

Sevgili Tüketiciler, Değerli Basın Mensupları,

 

 

08 Mart 2022 tarihinde Baroların görüşü alınmaksızın meclise sunulan, Tüketici Kanunu’nda yapılması istenen değişiklikler şöyledir:

 

•Hâlihazırda kredi çekilmesinde yapılması zorunlu olmayan sigorta, artık yasa ile meşruluk kazanacak ve sigorta yapılıp yapılmamasına göre kredi maliyetlerinde değişiklik görülecektir.

Oysaki kredi ve sigorta birbirine bağlı işlemler değildir. Tek bağlılık kredi kuruluşlarının aynı zamanda sigortacılık faaliyeti yürütmesidir.

 

• Ön ödemeli konutlarda azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarılmış olacaktır.

 

• ‘’Yenilenmiş ürün’’ adı altında hayatımıza yeni bir tanım girecek; Donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mallar denilen bu ürünler yeni sorunları beraberinde getirecektir.

 

Özetle tüketicinin hakları daha da tırpanlanacaktır.

 

Başka yasa değişikliği çalışmalarında olduğu gibi Tüketici Yasasına ilişkin değişiklik çalışmalarının da hiçbir sürecine dâhil edilmeyen ve fakat yasa yapma sürecinde asli unsur olan Baroların görüşleri yok sayılamaz. Yasa yapımı ve değişikliklerinde en önemli paydaş olan Barolar dikkate alınmalıdır. Bizlerin tüketici adına söyleyeceği çok şey bulunmakla irademizin yok sayılmasını kabul etmeyeceğimizi ve her zaman tüketicinin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz!