MERKEZLER

İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası Programı ‘Kent Hakkını Yeniden Düşünmek’ Paneliyle Devam Etti

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İnsan Hakları Haftası Programı kapsamında düzenlenen etkinliklere 11 Aralık Cumartesi günü “Kent Hakkını Yeniden Düşünmek” konulu panel ile devam edildi. Kolaylaştırıcılığını Av. Gizem Metindağ’ın yaptığı panelde, ilk konuşmacı Prof. Dr. Hatice Kurtuluş; insan hakları kavramını kent hakkına doğru genişletmek ve insan haklarında görünmez olan mekan boyutunu, içindeki tüm unsurlarla birlikte yeniden kurmaktan bahsetti. Kurtuluş, “kent hakkının insan hakları altında yeni nesil bir hak kategorisi değil, tam tersine daha kapsayıcı ve geniş bir hak ve adalet arayışının ipuçlarını barındıran bir hak kavramı olması gerektiğini, kavramın felsefi özünün bunu içerdiğini”söylerek “Canlı ve cansız, ‘sessizin payı’ çerçevesinde bir hak kavramını düşünebilir miyiz?” diye sordu ve avukatları, hukukçuları, sosyal bilimcileri, mimar, plancı ve yerel yöneticileri bu soru üzerine düşünmeye davet etti.

 

Panelin ikinci konuşmacısı Doç. Dr. Ayten Alkan, Lefebvre'nin Şehir Hakkı isimli kitabının öncülük ettiği “şehir hakkı” kavramını mekansal-ekolojik bir yaşam alanında yaşayan herkesi, insan olmayanları da kapsayacak biçimde yeniden formüle etmenin mümkün olduğu bir pencereden bakmaya davet etti. Alkan konuşmasını Nisan 2021’de, İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Mülkiyeliler Birliği İzmir Hayvan Hakları Grubu ve İKHM’nin, Kültürpark’taki ‘Emekçi Atlar Heykeli’ önünde yapmış oldukları basın açıklamasından bir alıntıyla bitirdi.

 

Panelin son konuşmacısı Av. Evren Çıldır ise konuşmasında İzmir Kent Hakkı Merkezi toplumsal hukuk çalışmalarından örnekleyerek yerel yönetimlerin kent hakkının gerçekleştirilmesindeki rolü ile adalete erişim ve toplumun iyiliği ya da kamu yararı için “Pro Bono” kavramlarından bahsederek gerek adli yardım ve gerekse de zorunlu müdafilik kapsamında olsun, bu hakların daha da genişleştilmesi, bunun için de Baro’nun itekleyici güç olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.  Panel, katılımcıların katkı ve sorularıyla devam etti.