MERKEZLER

Hukuk Söyleşileri’nde Demokratik Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim Konuşuldu

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu’nca düzenlenen Hukuk Söyleşileri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Ersoy Kontacı’nın katıldığı, “Demokratik Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim: İlkeler, Evreler ve Araçlar Üzerine Bir Tartışma” başlıklı oturumla devam etti.

 

Anayasa yapımı ve anayasal değişim süreçlerinin demokratik niteliğini inşa eden ilkeler, bu ilkelerin somutlaştığı evreler ve bu evrelerde kullanılacak hukukî araçların üzerinde duruldu.

 

Konferansta, özellikle; Anayasa yapıcı organların temsilî niteliği, vatandaş katılımının hukukî araçları, referandumun demokratik niteliği hususlarının cevapları arandı ve demokratik anayasa yapımı ve anayasal değişim konularında dikkat çekici örnekler verildi. İspanya, Hollanda, İzlanda, Arnavutluk, Brezilya ve Güney Afrika gibi çeşitli ülke deneyimleri ile konu derinleştirilerek bir yandan da, Almanya (1949 Anayasası), Japonya (1946 Anayasası), Irak (2005 Anayasası) Bosna-Hersek (1995 Dayton Barış Anlaşması ve Eki) gibi teoriyi zorlayıcı örnekler, test ölçütleri olarak ortaya konuldu.