KOMİSYONLAR

İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Kuruluşunun 1. Yılında Basın Açıklaması Gerçekleştirdi

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu, kuruluşunun 1. yılında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Komisyon üyesi Evrim Demirtaş tarafından okunan açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

 

Saygılarımızla

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Barolar insan haklarını savunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. İnsan hakları dendiğinde akla gelmesi gereken, dezavantajlı gruplardan olan, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet karakteristiğinden kaynaklı nefret ve ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ+’ların haklarının, insan haklarından ayrı tutulmaları mümkün değildir.

 

İnsan Haklarının savunucusu olan avukatların ve avukatların oluşturduğu meslek kuruluşlarının bu ayrımcılığı görmezden gelmeleri kurulma amaçlarıyla çelişmekte, varlık ve oluşum amaçlarını yansıtmamaktadır.

 

İşte İzmir Barosu bu ayrımcılığı görmezden gelmeyerek 16.10.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bu alanda da öncülük ederek LGBTİ+ bireylerin hak taleplerinin görünür kılınması açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak üzere LGBTİ+ Hakları Komisyonunu kurmuş ve diğer barolarda da LGBTİ+ haklarına yönelik komisyonlar kurulmasında öncülük etmiştir.

 

Komisyonun kurulmasının yıldönümünde 1 yıl boyunca yaptığımız çalışmaları sizlere sunmaktan onur duyuyoruz.

 

Bu 1 yıllık süre zarfında; Komisyon içi eğitim çalışmaları yanında, tüm meslektaşlarımıza açık, LGBTİ+ Temel Kavramlar Seminerleri düzenleyerek çeşitli konu ve yöntemlerle meslek içi eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda;

 

 

 

 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılık, Cinsiyetçilik ve İnsan Hakları konulu söyleşi,

Kaos GL ortaklığı ve Bilgi Üniversitesi paydaşlığında Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılık Konulu Bireysel Başvurularda (AYM / AİHM) Avukatların Kapasitesinin Arttırılması Eğitimi,

LGBTİ+ 101 Temel Kavramlar Semineri,

Heteronormativite ve Dil konulu akademik bir oturum gerçekleştirdik.

 

Ayrıca;

 

Hak ihlallerine ve nefret suçlarına karşı hukuki girişimlerde bulunularak basın açıklamaları,

 

LGBTİ+ haklarına ilişkin özel ve önemli günlerde baroda ve adliyede hak ihlallerine dikkat çekmek ve görünürlüğü artırmak adına çeşitli çalışmalar,

 

7. İzmir Onur Yürüyüşünde alanda gerçekleşen hak ihlalleri ve gözaltına alınmalar nedeniyle yurttaşlara hukuki destek çalışmaları,

 

Baromuz İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi kapsamında yerel yönetimlerle temasa geçilerek LGBTİ+ dostu belediyeciliğin hayata geçmesine yönelik çalışmalar yapılarak,

 

7. İzmir Onur Haftasının valilik tarafından yasaklanması nedeniyle Onur Haftası’nın etkinliklerinin bir kısmı baro bünyesinde gerçekleştirildi.

 

Yasak kararına karşı iptal davası açılarak yürütmeyi durdurma kararı sonrası etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlandı.  

 

LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerini konu alan AİHM kararlarının çevirisi yapılarak, baromuz internet sitesinde yayınlandı.

 

Ve halen komisyonumuzca,

 

Kolluk görevlisi olan bir kişi tarafından katledilen trans kadın Hande Buse Şeker davasının Baromuz adına takibi sağlanmaktadır.

 

Bu saydıklarımız faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın sadece bir kısmı olup Komisyonumuz çalışmalarına geçen sene olduğu gibi bu sene de tüm hızıyla devam etmektedir.

 

Komisyonda çalışma yürüten ve bize destek olan tüm meslektaşlarımıza, komisyonumuzun faaliyetlerini görünür kılan basın emekçilerine ve katkı sunan baromuz emekçilerine, Yönetim Kurulu’na ve birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz tüm derneklere teşekkür ederiz.

 

Sözlerimizi bitirmeden, her iki haftada Çarşamba günleri saat 18.00’da gerçekleştirdiğimiz komisyon toplantılarına tüm avukat ve stajyer avukat meslektaşlarımızın katılmalarından ve katkı sunmalarından mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.