BASIN AÇIKLAMALARI

Lozan Antlaşması’nın 96. Yılında Ülkemizi Mutlak Bir Yok Oluştan Kurtaran Başta Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Kurtuluş Savaşımızın Tüm Kahramanlarını Minnetle Anıyoruz

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Lozan Antlaşması’nın 96. yılında ülkemizi mutlak bir yok oluştan kurtaran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle anıyoruz

LOZAN ANTLAŞMASI’NIN 96. YILINDA ÜLKEMİZİ MUTLAK BİR YOK OLUŞTAN KURTARAN

BAŞTA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN

TÜM KAHRAMANLARINI MİNNETLE ANIYORUZ

 

1919 Mayıs’ında başlayıp kişisel menfaatlerini ülkenin istikbaline tercih ederek emperyalist işgalcilerin taşeronluğuna soyunan Saray iktidarına karşı, halkın, kendi egemenliğine sahip çıkacağının ilan edildiği; vatanın, milli sınırlar içerisinde bir bütün olduğu ve emperyalistlerin himayesinin kabul edilemeyeceğinin dile getirildiği Erzurum Kongresi ile devam eden Kurtuluş Savaşı mücadelesinin diplomatik anlamdaki zaferi olan, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli Lozan Antlaşmasının 96. yılında, Mustafa Kemal Atatürk nezdinde mücadele eden tüm insanlarımızı saygı ile selamlıyoruz.

 

Halkından kopuk, kendisini sarayına kapatıp ülkesinin parçalanmasına göz yuman monarşi sevdalılarının ve Anadolu’yu işgal eden emperyalist güçlerin hegemonyasının sonlandırıldığı, dünyanın ezilen ve sömürülen uluslarına umut ışığı olan İstiklal Mücadelemiz, Lozan Antlaşması ile uluslararası arenada da meşruluğunu kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri sahnesinde yerini almıştır.

 

Bugün de halkından kopuk yaşayan siyasi iktidarın ülkemizi sürüklediği karanlıktan milletimizi yine kendisinin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.

 

96 yıl önce verdikleri mücadele ve neticesinde imzaladıkları antlaşma ile ülkemizi mutlak bir yok oluştan kurtaran Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle anıyoruz.

 

İzmir Barosu Başkanlığı