KOMİSYONLAR

Sağlık Olsun

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Laf olsun diye sağlık olsun demeyelim, hekimlerimiz ve tüm sağlık personeli ile bir olup hastanelerde can güvenliğini sağlayacak yasal düzenlemeler ile yürekten “SAĞLIK OLSUN” diyelim, SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR diyelim!

TBMM’de görüşülen ve tartışmalara konu olan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin hukuki boyutuyla haklı eleştirilere maruz kaldığı ve sağlık personeline karşı şiddeti önlemekte yetersiz olduğu aşikârdır.

 

İlgili torba yasanın 5. maddesi, “yaşatırken ölmek istemiyoruz” diyen hekimlere “ölmeyin sürünün” niteliğinde bir cevaptır. Mevzu bahis maddenin değiştirilmiş hali dahi, hukukun en temel ilkelerinden  “masumiyet karinesine aykırı düşmektedir. Bu madde, özellikle yeni mezun hekimleri 6 yıllık özverinin ardından işsizliğe ve açlığa sürüklemekle kalmayacak, ayrıca ülkedeki beyin göçünün artmasına da sebep olacaktır.

 

Aynı düzenlemenin 21. maddesi ise sağlık personelini koruma yolunda caydırıcı bir yaptırım olmaktan uzaktır.

 

Son dönemlerde fiziksel ve ruhsal şiddetle toplumdan ayrıştırılan hekim ve diğer sağlık personelini koruyacak kanuni düzenlemeler getirilmesi gerekliliği, ilgili kanun teklifinin yetersiz kalmasından bahisle halen devam etmektedir.

 

Zor koşullarda Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hizmet veren sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması için Yüce Meclisimize, Hükümete ve Halkımıza çağrıda bulunuyoruz:

 

  • Sağlıkta şiddet yasası adı ile bahsedilen ancak şiddete dair caydırıcı yaptırımlar içermeyen maddelere sahip ve bilhassa 5. maddesiyle hekimlere bizzat şiddet uygulayacak olan bu düzenleme Cumhurbaşkanı tarafından kabul görmemelidir.
  • Anayasal hak olan sağlık hizmetinin en iyi biçimde uygulanmasına ortam yaratmak için mesleğin uygulayıcılarının iş güvenliği sağlanmalıdır.
  •  

Laf olsun diye sağlık olsun demeyelim, hekimlerimiz ve tüm sağlık personeli ile bir olup hastanelerde can güvenliğini sağlayacak yasal düzenlemeler ile yürekten “SAĞLIK OLSUN” diyelim, SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR diyelim!

 

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

 

İzmir Barosu

Sağlık Hukuku Komisyonu