HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Gezi Davası Hakkında Barolardan Ortak Açıklama

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

19:51 . 30 Eylül 2023

 

GEZİ DAVASI HAKKINDA ORTAK AÇIKLAMA

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'nda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkındaki, TCK'nın 312/1 maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan hükmettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater hakkındaki "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan ise hükmettiği 18'er yıl hapis cezalarının onanmasına karar vermiştir.

 

Gezi Parkı eylemlerinin hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu olduğunun kabul edilmesi, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ağır bir ihlalidir. 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemleri; Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle korunan ifade ve toplanma özgürlüğü kapsamındaki barışçıl protestolardır. Protestoculardan bazılarının genele teşmil edilemeyecek düzeyde şiddet hareketlerine başvurmuş olması, diğer protestocuların toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına müdahale edilmesinin tek başına gerekçesi olamaz.

 

Bu çerçevede kararın onama gerekçesi zayıf ve hukuki olmaktan uzaktır. Yine Osman Kavala, Av. Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in suçun maddi unsurlarından olan "cebir ve şiddet kullanma' unsurunu nasıl gerçekleştirdiği hususunda bir gerekçe ortaya konulamamıştır.

 

AİHM'in Osman Kavala hakkındaki 10 Aralık 2019 tarihli kesin karan ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihli ihlal prosedürünü başlatma kararı sonrası, Osman Kavala'nın tahliye edilmeyerek mahkum edilmesi ise Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve dolayısıyla ahde vefa ilkesine aykırıdır.

 

Kararda Av. Can Atalay'ın milletvekili seçilmesine ilişkin yapılan değerlendirmede ise Anayasa Mahkemesi'nin bu husustaki bireysel başvuru kararlarının olayda uygulanamayacağının belirtilmesi kabul edilemez. Anayasa'nın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

 

Anayasanın "Yasama Dokunulmazlığı” başlıklı 83. maddesinin 2. fıkrasına göre: "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz".

 

Bunun yanında Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, AİHM içtihatları doğrultusunda Av. Can Atalay'ın seçmenlerin iradesi doğrultusunda yasama görevini yerine getirmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir. Zira "seçilme hakkı sadece seçimlerde aday olma hakkını değil, aynı zamanda seçildikten sonra milletvekili olarak parlamentoda bulunma hakkını da ihtiva etmektedir. Bu da hiç kuşkusuz, kişinin seçildikten sonra milletvekili sıfatıyla temsil yetkisini fiilen kullanabilmesini gerektirir.

 

Bu bağlamda seçilmiş milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasına yönelik müdahale, sadece onun seçilme hakkına değil, aynı zamanda seçmenlerinin serbest iradelerini açıklama hakkına da yönelik bir müdahale teşkil edebilir".

 

Türkiye'de gelinen son nokta, Anayasa'nın 38. maddesiyle koruma altına alınan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ortadan kalktığı bir sürece işaret etmektedir. Mahkemelerin ağırlaştırılmış müebbet gibi ağır hapis cezası gerektiren bir suçta yorum ve takdir yoluyla suçun işlendiğini kabul etmesi davanın özel koşulları dikkate alındığında bir bağımsızlık sorunu olduğunu da göstermektedir. Yargı süreçlerinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerce, siyasi telkin ve saiklerden uzak bir biçimde yürütülmesi hukuk devleti için hayati derecede önemli bir durumdur.

 

Biz aşağıda imzası bulunan Barolar olarak; Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet kararlarının hukuka aykırı olduğunu vurgular, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisini kullanarak dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşımasını talep ederiz.

 

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

İMZALAYANLAR

1. ADANA BAROSU

2. ADIYAMAN BAROSU

3. AĞRI BAROSU

4. ANKARA BAROSU

5. ANTALYA BAROSU

6. ARTVİN BAROSU

7. AYDIN BAROSU

8. BALIKESİR BAROSU

9. BATMAN BAROSU

10. BİLECİK BAROSU

11. BİNGÖL BAROSU

12. BİTLİS BAROSU

13. BOLU BAROSU

14. BURDUR BAROSU

15. BURSA BAROSU

16. ÇANAKKALE BAROSU

17. ÇANKIRI BAROSU

18. DİYARBAKIR BAROSU

19. ESKİŞEHİR BAROSU

20. GİRESUN BAROSU

21. HAKKARİ BAROSU

22. HATAY BAROSU

23. IĞDIR BAROSU

24. ISPARTA BAROSU

25. İSTANBUL BAROSU

26. İZMİR BAROSU

27. KARS BAROSU

28. KAYSERİ BAROSU

29. KOCAELİ BAROSU

30. MARDİN BAROSU

31. MERSİN BAROSU

32. MUĞLA BAROSU

33. MUŞ BAROSU

34. ORDU BAROSU

35. SAKARYA BAROSU BAŞKANI

36. SAMSUN BAROSU

37. SİİRT BAROSU

38. SİNOP BAROSU

39. ŞANLIURFA BAROSU

40. ŞIRNAK BAROSU

41. TEKİRDAĞ BAROSU

42. TUNCELİ BAROSU

43. VAN BAROSU

44. ZONGULDAK BAROSU

45. KIRKLARELİ BAROSU