HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Mutsuz Tek Bir Kadın Kalmayana Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

15:12 . 25 Kasım 2021

İzmir Barosu üyesi kadın avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

 

İzmir Barosu önünde toplanan ve ellerinde “Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet”, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır”, “Yargıda Cinsiyetçi Kararlara Son”, “Şiddete Karşı Yanınızdayız”, “6284 Yaşatır” yazılı dövizler taşıyan İzmir Barosu üyesi kadın avukatlar, Kıbrıs Şehitleri caddesi boyunca yaptıkları yürüyüş sırasında yurttaşlara bilgilendirici broşürler de dağıttılar.

 

Yürüyüşün sonunda İzmir Barosu Başkan Yardımcısı ve Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen tarafından okunan açıklamada, kadın cinayetlerinin politik olduğu vurgulanarak “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından vazgeçilmeli, ceza kanunlarında kadınlara yönelik suçlara ilişkin ayrı bir suç ve ceza politikası tanımlanmalıdır” denildi. Türkiye nüfusuna göre ülkede en az 399 sığınmaevine ihtiyaç varken, hala 145 sığınmaevi bulunduğu vurgulanan açıklamada, sadece şiddete maruz kalanların başvuru yapabileceği 7/24 hizmet sunan bir telefon hattı olmadığı ifade edilerek “Başvuru mekanizmaları ve önleyici tedbirlerdeki eksiklikler, davalarda verilen ‘erkeklik indirimi’ diyebileceğimiz usuli indirimler, cezaları cezasızlığa vardıran infaz sistemi, şiddeti katmerlendirerek artırmaktadır. Tüm bunlar göstermektedir ki ‘kadınlara yönelik işlenen bu suçlarda’ ayrı bir gerekçelendirme ve ceza değerlendirmesinin yapılması gereklidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarını görmezden gelmek ve ayrımcılık, adaletsizliğe neden olmaktadır” denildi.

 

Ülkemizde 2020 yılında 410 kadın, 2021 yılında ise şu ana kadar toplam 350 kadının öldürüldüğüne değinilen açıklamada “Türkiye’de her 10 kadından 4’ü yaşamı boyunca erkek arkadaşı, sevgilisi, nişanlısı ya da eşi tarafından en az bir kez fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmakta, gebe her 10 kadından 1’i  fiziksel şiddete uğramaktadır. Her 3 kadından biri en az bir kez ısrarlı takip davranışına maruz kalmakta, 20-24 yaş grubundaki kadınların %15’i 18 yaşından önce, yani çocuk yaşta iken evlendirilmektedir. Fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalan kadınlardan kurumsal başvuruda bulunma cesaretini gösterebilenlerin oranı ise %11’dir” ifadeleri kullanıldı.

 

Yapılan açıklamanın tamamını aşağıda bulabilirsiniz

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

AKP HÜKÜMETİ BU YIL DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ENGELLEMEYE DÖNÜK HİÇBİR ADIM ATMADI!  

 

AKP hükümeti, iktidara geldiği günden bu yana kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini önlemek için hiçbir samimi politika üretmediği gibi, önce Kadın bakanlığının adını değiştirmekle başlayıp sonrasında da kadını bakanlığın adından tamamen kaldırarak, adeta kadına yönelik şiddetle mücadele etmeme iradesini her fırsatta ortaya koyuyor.

 

İktidarın 2021 yılındaki en çarpıcı icraatı kuşkusuz ki; 2012 yılında kadınlara hediye ettiği ve şiddetle mücadele kararlılığını açıkladığı İstanbul Sözleşmesi’nden nefret söylemi içeren beyanlarla çekilmesi oldu.

 

Sözleşmeyi imzaladığı ilk günden bu yana, deyim yerindeyse İstanbul Sözleşmesi'ni etkin bir şekilde uygulamamak için bahaneler üreten ve ipe un seren iktidar, uygulamadığı Sözleşme'nin kadına yönelik şiddeti artırdığını ve aile yapısını bozduğunu iddia ederek, Sözleşme'den " Taliban ile düşünsel bir farkımız yok" diyen tek adamın iradesiyle çekildi.  

 

Bizler, Sözleşme'ye yönelik iktidar iddialarının ve bu söylemlerin gerçek olmadığını, iktidarın Sözleşme'den çıkmaktaki asıl niyetinin , aynı çizgide olduklarını beyan ettikleri Taliban gibi kadını eve hapsetmek ve kadını birey olarak kabul etmemek olduğunu gayet iyi biliyoruz.  

 

KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR. İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇEKİLME KARARINDAN VAZGEÇİLMELİ, CEZA KANUNLARINDA KADINLARA YÖNELİK SUÇLARA İLİŞKİN AYRI BİR SUÇ VE CEZA POLİTİKASI TANIMLANMALIDIR.

 

Ülkemizde 2020 YILINDA 410 KADIN, 2021 YILINDA ise şu ana kadar TOPLAM 350 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ.  

 

Türkiye’de her 10 kadından 4’ü yaşamı boyunca erkek arkadaşı, sevgilisi, nişanlısı ya da eşi tarafından en az bir kez fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmakta, gebe her 10 kadından 1’i  fiziksel şiddete uğramaktadır.

Türkiye’de her 3 kadından biri en az bir kez ısrarlı takip davranışına maruz kalmakta, 20-24 yaş grubundaki kadınların %15’i 18 yaşından önce, yani çocuk yaşta iken evlendirilmektedir.  

 

Fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalan kadınlardan, kurumsal başvuruda bulunma cesaretini gösterebilenlerin oranı ise %11’dir.  

 

Tüm bu veriler de bize gösteriyor ki kadınların, kadın olmaktan kaynaklı olarak maruz kaldıkları bir şiddet vardır. Bu, ölüme ve cinsel saldırıya varan ağır sonuçlarla sistematik olarak sürekli yaşanan bir şiddettir. Bu sebeple de önlenmesi için konuya bütünlüklü politik yaklaşıma sahip bir mücadele ve araçlar gereklidir.

 

İstanbul Sözleşmesi gereklidir çünkü Türkiye nüfusu için en az 399 sığınmaevi gerekirken, halen mevcut sığınmaevi sayısı 145’tir.

 

Türkiye’de hala sadece şiddete maruz kalanların başvuru yapabileceği 7/24 hizmet sunan bir telefon hattı yoktur.  

 

Türkiye’de hala cinsel saldırı kriz merkezi yoktur.  

 

Başvuru mekanizmalarındaki ve önleyici tedbirlerdeki eksiklikler, davalarda verilen “erkeklik indirimi” diyebileceğimiz usuli indirimler, cezaları cezasızlığa vardıran infaz sistemi, şiddeti katmerlendirerek artırmaktadır. Tüm bunlar göstermektedir ki “Kadınlara yönelik işlenen" bu suçlarda ayrı bir gerekçelendirme ve ceza değerlendirmesinin yapılması gereklidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarını görmezden gelmek ve ayrımcılık, adaletsizliğe neden olmaktadır.

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN VAZGEÇMİYORUZ. YASALARI UYGULAYIN!

 

Bizler; kadına yönelik şiddeti her yönüyle değerlendirerek, tüm bunlara yönelik önlemler ve yükümlülükler belirleyen İstanbul Sözleşmesi’nden usulsüz çıkma kararı verilmesini kabul etmiyoruz.

 

Bir de üstüne Sözleşme'yi reklam olarak kullandığımızı söylemekten çekinmeyen, her politik gerilimde kadınları aşağılayan, erkeklerle eşit görmeyen zihniyete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz.

 

Kadınları ve LGBTİ+ bireyleri her durumda politik tartışmalarınızın malzemesi yapmayın. Nefret söylemleri, imzaladığınız tüm sözleşmelere göre ayrımcılık içerir ve yasaktır. Bizler, kadınların sayı, yüzdelik, istatistik olmadığını; hayatın yarısı olduğumuzu biliyoruz.

 

Yalnızca Fiziksel şiddetin değil; Cinsel, Psikolojik/Duygusal, Ekonomik, Dijital her türlü şiddetin, Flört şiddetinin, Tek Taraflı Israrlı Takibin, Kadın Ticaretinin, Erken Yasta Evliliğin, Zorla Evliliğin, Ensestin, Gelenekler Yoluyla Kadınların Maruz Kaldığı bütün şiddet biçimlerinin ve nefret söylemlerinin karşısındayız.

 

Yasalara ve kazanımlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi ve tüm birimlerimizle; merkezimize yapılan bütün başvurularda kadınların yanında olmaya, yasaların uygulanmasında hak ihlallerini engellemeye ve haklarımız için mücadeleye ortak olmayı sürdüreceğiz. Şiddet gören, güçlü olmak zorunda bırakılan, mutsuz edilen tek bir kadın kalmayana dek isyan etmeye, itiraz etmeye ve yan yana olmaya devam edeceğiz.