HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Deprem Felaketi Nedeniyle Baromuzca Alınan Önlemler ve Yapılan Çalışmalar

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

20:55 . 09 Kasım 2020

1- Deprem nedeniyle ofis veya evi ile ilgili ihtiyacı olan meslektaşlar için acil destek hattı kuruldu.

2- 30.10.2020 tarihinden itibaren Baro Bahçe  meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın kullanımı için 24 saat boyunca açık tutulmaya başlandı, tüm depremzedelere gün boyu ücretsiz çorba ve çay servisi yapıldı, Baro Bahçe tuvaletleri ve baromuzca kurdurulan seyyar tuvaletler genel kullanıma açıldı, ihtiyaç duyan sivil toplum kuruluşlarına lojistik destek verildi.

3- Deprem nedeni ile geçici iş göremezlik durumuna giren ve TBB SDYF’den yararlanma hakkı bulunan meslektaşların yararlanabilmeleri amacıyla hem ihtiyaç sahipleri hem de gönüllüler için destek hattı kuruldu.

4- Pandemi döneminde açılan İzmir Barosu Dayanışma Ofisi, depremden zarar gören meslektaşlarımızın hizmetine sunuldu.

5- Depremde ofisleri ve evleri kullanılamayacak durumda olan meslektaşlarımız ile dayanışmak için Büromu Paylaşıyorum ve Evimi Paylaşıyorum Uygulamaları başlatıldı.

6- İl dışındaki duruşmalar için diğer barolardan yardım alındı;hazırlanan listeler paylaşıldı. İzmir dışında duruşmaları olan meslektaşlarımıza destekte bulunmak isteyen meslektaşlar ile baromuz üyesi meslektaşların iletişimi sağlandı.

7- Sürelerin durdurulması ve duruşmaların ertelenmesi için ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı. HSK ve Adalet Bakanlığı’na sürelerin durdurulması için gerekli kanun değişikliğinin yapılması talebiyle yazılı başvuruda bulunuldu. Bu başvurular sonrası HSK tarafından İzmir’de ve başka yerlerde duruşmaları bulunan meslektaşlarımızın mazeret taleplerinin kabul edilmesi yönünde tavsiye niteliğinde görüş bildirilmesi sağlandı.

8- Örnek mazeret dilekçesi ile eski hale getirme dilekçesi baro web sitesine yüklendi. Yaptığımız girişimler neticesinde HSK tarafından CMK ve HMK gereği  eski hale getirme ile İİK uyarınca (ilamsız takipler için) gecikmiş itiraz taleplerinin dikkate alınması için tavsiye niteliğinde görüş bildirildi.

9- E-İmza sisteminin İzmir özelinde açılması sağlandı, ofislerindeki hasar sebebiyle E-İmzalarına ulaşamayan meslektaşlar için E-İmza üretimi ve teslimi  Baro Bahçe’de kurulan kriz masamızda yapılmaya başlandı.

10- E-İmza sürücülerinin ve UYAP programlarının kurulması için gerekli teknik desteğe uzaktan erişilmesi sağlandı.

11- İzmir Valiliği’ne yazı yazılarak meslektaşların şehre girişlerinde kolaylık sağlanması, meslektaşların depremde zarar gören ofislerinden mesleki faaliyetlerini ilgilendiren belgelerini almaları ve hasarlı ofislerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talep edildi.

12- Savcılığa, yıkılan binaların sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunularak, bilirkişi marifetiyle gecikmeksizin enkazlardan beton örneklerinin alınması istendi.

13- CMK görevlendirmelerinde, “Görevlendirme listesinde yer alan avukatlardan; 4 ay içerisinde herhangi bir soruşturma görevi almamış olanlar, soruşturma ve kovuşturma listelerinden çıkarılma talebinde bulunmuş sayılır.” hükmünün uygulamasının 01.01.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

14- CMK görevlendirmelerinde, görev yerine ulaşma süresi 120 dakikaya uzatıldı.

15- Aile ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin Bölge Adliye Mahkemesi binasına; İzmir Adliyesi E ve F bloktaki birimlerin de aynı binadaki başka yerlere taşınacağı bilgisi, meslektaşlara iletildi. Depreme dair güncel bilgiler SMS ve sosyal medya yoluyla düzenli olarak meslektaşlarla paylaşıldı.

16- Deprem felaketinden zarar gören meslektaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için nakdi yardım kampanyası başlatıldı.

17- Depremde büyük hasar gören Genç Ofis;  Rod-Kar İş Merkezinden, Çankaya’da bulunan yeni binasına taşındı.

18- Yurdun dört bir yanından gelen ayni yardımların koordinasyonu sağlandı.

19- Avukat, stajyer avukat ve katip kartlarının teslimine 03.11.2020 tarihinden itibaren Baro Bahçe’de devam edildi.

20- 30.10.2020 tarihinden başlayarak, süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatlar da dahil olmak üzere hak kaybı yaşanmasına neden olacak her türlü kalem işinin durdurulması yönünde gerekli girişimlerin yapılması için İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na başvuruldu.

21- 03.11.2020 tarihinden itibaren Baro Bahçe’de kurulan güvenli bölgede sahra çadırları içinde avukat çalışma alanları oluşturuldu;  bu alanlar bilgisayar ve yazıcılarla donatıldı, internet erişimi sağlandı.

22- Meslektaşlarımızın ofislerinde kalan dosyaları ve kıymetli belgeleri için Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kaymakamlıkla görüşmeler yapıldı. Binaların kontrollü şekilde tahliye işlemleri sağlandı.

23- İzmir Adliyesi’nin taşınan birimleri nedeniyle oluşan yeni rehber, web sitemizde yayınlandı.

24- TBB SYDF’den yararlanılması için Baromuza tespit talebinde bulunan meslektaşlarımızın ofisleri ile evlerinin incelenmesi ve tutulan raporların TBB’ye gönderilmesi, öncelik ağır hasarlı binalara verilmek üzere gerçekleştirildi.

25- Konak Belediyesi ile Baromuz arasında yapılan görüşme neticesinde Bayraklı Adliyesi ve PTT Merkez Binası bitişiğinde bulunan alan ile Bölge Adliye Mahkemesi yanında bulunan alanın Baromuza tahsis edilmesi sağlandı. Söz konusu alanların meslektaşlarımızın kullanımı için düzenlenmesi çalışmalarına gecikmeksizin başlandı.

26- Depremden etkilenen meslektaşlarımıza yönelik gönüllü psikososyal destek çalışması yapılması için Türk Psikologlar Derneği’ne Baro Bahçe’de çadır tahsis edildi ve meslektaşların bu hizmetten yararlanması sağlandı.