MERKEZLER

İnsan Hakları İl Kurulu

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, İzmir ili sınırları içerisindeki insan hakları ihlallerinin en aza indirgenmesi için çalışma yürütmektedir. İzmir Barosu bu kurulun aktif bir üyesidir

 

 

İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu, İzmir ili sınırları içerisindeki insan hakları ihlallerinin en aza indirgenmesi için çalışma yürütmektedir. Bunu sağlayabilmek için kamu kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğinde meslek örgütleri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile alanlarında uzman teknik destek veren kişileri bir araya getiren kurul, devlet-birey ilişkisini daha yakından sağlamaya çalışmaktadır.

Kurul bir yargı organı değildir; önüne getirilen konularda bağlayıcı veya yaptırım gücü olan kararlar alamamaktadır. Diğer taraftan, konulara daha yukardan bir bakışla sorun tespitinde bulunmakta, tespit ve analiz edilen sorunlara uygun çözüm yöntemleri geliştirmekte ve önermektedir. Bu anlamda bir danışma ve üretim merkezidir. Bu sayede Kurul, özel sorunlardan yola çıkarak genel çözüm yöntemleri üretmektedir. Kurul her ne kadar bağlayıcı karar alamasa da, idari yapının işleyişinin birey üzerinde oluşturduğu ihlalleri gidermek amacı ile kamu kuruluşları ile sorunun çözümü konusunda gerekli ilişkileri de kurmaktadır.

Sonuçta Kurul şu işleri yapmaktadır:

  • İnsan hakları ihlallerine ilişkin başvuruları alır, değerlendirir, sonuca bağlar.
  • İhlal iddialarını genel olarak değerlendirir, ilgili organlara çözüm yöntemleri önerir.
  • İnsan hakları eğitimleri yapar.
  • Tüm özgürlüğü kısıtlama birimlerinde ve ilgili kamu alanlarında izleme ve raporlama çalışması yapar.

Kurul şu ana kadar sayısız ihlal iddiasını değerlendirmiş, İzmir ili içersindeki cezaevi, gözaltı birimleri ve sosyal hizmet kurumlarına ziyaret ve izleme faaliyetleri gerçekleştirmiş, uzman heyetler tarafından yapılan ziyaret raporlarını Başbakanlık ve ilgili Devlet Bakanlıklarına göndermiş, İzmir Barosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışması ile İzmir il ve ilçelerinde toplam 900 öğretmen ve öğrenciye aktif öğrenme metotlu insan hakları eğitimi verilmiş, kamu görevlilerine yönelik eğitim çalışmaları yapmıştır.

İzmir Valiliği İnsan Hakları Masası
35360 Konak / İZMİR
Tel    (0232) 455 82 22  
Faks  (0232) 445 69 07