MERKEZLER

🏠  Anasayfa   ➝  Merkezler  ➝  Adli Yardım  ➝  Nasıl Başvurulur?

Nasıl Başvurulur?

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Ekonomik açıdan zayıf olan bireylere bu durumlarına rağmen hak arama olanağı veren adli yardım hizmeti, hakları, salt iyi birer norm olmaktan çıkarmakta ve hayata geçen etkin kavramlar olmasını sağlamaktadır.

Kimler Yararlanabilir 

Avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlar ile başvurunun haklılığı konusundaki durumlarını kanıtlamak kaydıyla, adli yardım hizmetinden yararlanabilirler.

 

Nasıl Başvurulur 

  • 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 178.maddesinde “Adlî yardım istemi, adlî yardım bürosuna veya temsilcilerine yapılır. İstek sahibi, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır…” yer alan düzenleme ile başvurunun adli yardım bürosuna yapılması gerekmektedir.
  • Avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağının bulunmadığını belgelemek için; 

İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 01.12.2015 gün ve 55/20 sayılı karar ile; Adli yardım başvuruculardan Tapu, Araç Kaydı, Mernis ve SGK (4A,4B,4C) sorgulama ve haklarında lehte ve aleyhte açılmış dava ve icra dosyası çıktılarının e-Devlet üzerinden alınmasının kabulüne karar verilmiştir.

Bu nedenle;

Adli yardıma başvuru yapacakların e-Devlet şifrelerinin PTT aracılığı ile almaları gerekmektedir.

e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Adli Yardım başvurucularından aşağıda yer alan belgelerin sorgulama yapmaları gerekecektir.

 

  1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Tapu Bilgileri Sorgulama (e-Devlet)
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü; Araç Sorgulama, (e-Devlet)
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu; 4A Hizmet Dökümü4B Hizmet Bilgisi4C Tescil Kaydı (e-Devlet)
  4. Adalet Bakanlığı; Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama (e-Devlet)
  5. Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; İkametgâh Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet)
  6. Haklarında lehte ve aleyhte açılmış dava ve icra dosyası çıktıları
  7. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Başvurunun haklı olduğunu kanıtlamaya yardım edecek diğer belgelerle birlikte, 

Adli yardım isteminde bulunulabilir.  

Yukarıdaki koşulları taşıyan adli yardım istemleri büromuz tarafından kaydedilerek başvurucularla bir ön görüşme yapılır. Görüşme sırasında adli yardım görüşme formu düzenlenir ve başvurucuya bir taahhütname imzalatılır. Yapılan değerlendirme sonucunda adli yardım koşullarını taşıdığı anlaşılan başvuruculara avukatlık hizmeti vermek üzere bir avukat atanır.   

        

Nereye Başvurulur

İzmir Anakent Belediyesi sınırları içinde İzmir Barosu Adli Yardım Ön Bürosuna,

İzmir Barosu Adli Yardım Ön Bürosu, İzmir Adliyesi C- Blok, 1.Kat 102  numaralı odada hizmet vermektedir. 

 

İlçelerde ise Adli Yardım Temsilcilerine (Baro Temsilcileri) başvurulabilir. 

İzmir Barosu İlçe Temsilcilerine https://www.izmirbarosu.org.tr/Sayfa/11/ilce-temsilcileri adresinden erişilebilir.