BASIN AÇIKLAMALARI

Tek Yol Demokratik ve Laik Hukuk Devleti İdealidir

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

15 Temmuz gerici darbe teşebbüsü sonrasında yaşanan süreç, ülkemizi refaha kavuşturacak tek yolun, demokratik ve laik hukuk devleti ideali için çabalamak olduğunu ortaya koymuştur.

 

Oysa siyasi iktidar, aradan geçen 4 yılda, darbe teşebbüsünü baskıcı rejimini kalıcı hale getirmek için bir bahane olarak kullanmış, muhalefet kesimler ve basın üzerinde amansız bir baskı ve yıldırma politikası sürdürülmüştür.

 

Bugün de hukuk devleti, demokrasi ve insan haklarının en önemli savunucularından olan baroları ele geçirmeye ve susturmaya yönelik çabanın varlığı malumdur. Baroların siyasi saiklerle bölünmesinin de yargıya darbe olduğunu unutmamak gerekir.

 

Yasama ve yürütme erklerinin dengeleyicisi olan yargı erkinin bağımsızlığının garantörü, savunmadır. Yargı sistemi güçlü ve bağımsız olmayan bir devlet, birkaç kişinin kişisel emelleri uğruna karanlık günler yaşamaya mahkumdur.

 

İzmir Barosu'nun 112 yıllık tarihi, temel hak ve özgürlükler ve demokrasi mücadelesinin tarihidir.

 

Büyük bir inanç ve kararlılıkla askeri, sivil ya da siyasi her türlü darbenin karşısında taraf olmak, geçmişimizden aldığımız ve geleceğe bırakacağımız en önemli mirastır.

 

15 Temmuz gerici darbe teşebbüsünde yaşamlarını yitiren tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyor;  bir kez daha aynı karanlıkları yaşamamak için mücadele kararlılığımızı tüm halkımızla paylaşıyoruz.