HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı İle Çocuk İzlem Merkezi Uygulamaları Hakkında Toplantı Yapıldı

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

09:42 . 01 Haziran 2023

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından cinsel suçlara maruz kaldığı yönünde şüphe bulunan mağdur çocukların ifadelerinin alınmasına ilişkin yaşanan olumsuz olaylar hakkında gerekli tedbirlerin acilen alınması yönündeki taleplere ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu başvuru üzerine 05.05.2023 tarihinde bir toplantı yapılmıştır.

 

Toplantıya İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Şahiner, Çocuk İzlem Merkezinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Hayrullah Altuntaş, Baro Başkanı Av. Sefa YILMAZ, Başkan Yardımcısı Av. Zöhre Dalkıran, Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyeleri Av. Bedriye Kurtuluş Türk ve Av. Zerrin Şenyıl Kale katılmış olup görüşülen konular tutanak altına alınmıştır.

 

Yapılan toplantıda, başvurunun, Başsavcılık tarafından işbirliği ve çözüm odaklı bakış açısı ile değerlendirilmesi, çocuk adalet sistemine temas eden tüm çocuklar için bir dizi olumlu gelişmenin gerçekleşmesi için önemli bir adım olmuştur.

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca;  03.04.2023 ve 04.04.2023 tarihlerinde Müracaat ve Suçüstü Savcılığı Bürosu, Genel Soruşturma Bürosu, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu ve İzmir il mülki sınırları içinde bulunan tüm ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen Çocuk İzlem Merkezlerinin uygulaması hakkında uyulması istenen hususlar hakkındaki yazı da İzmir Barosu ile paylaşılmıştır.

 

Bu yazılarda cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç soruşturmalarında müşteki, mağdur ve koruma ihtiyacı içinde olan çocukların beyanının suçun niteliği gözetilmeksizin her halükârda Çocuk İzlem Merkezlerinde alınması gerektiği, ÇİM’e getirilecek mağdurun yargı çevresi ve mülki sınırlarına bakılmaksızın kilometre olarak en yakın ÇİM merkezinde işlemlerinin tamamlanması gerektiği hususu yer almaktadır. 

 

Yazı ile Aydın ve Manisa'da da Çocuk İzlem Merkezlerinin kurulmuş olması nedeniyle Kınık, Bergama, Dikili, Aliağa, Bayındır, Ödemiş ilçeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda mağdur çocukların Manisa Çocuk İzlem Merkezi’ne, Kiraz, Tire ve Selçuk ilçeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda ise Aydın Çocuk İzlem Merkezi’ne yönlendirileceği iletilmiştir.

Toplantıda Çocuk Hakları Merkezi tarafından dile getirilen ÇİM’de görevli olacak Cumhuriyet Savcılarının aylık nöbet listelerinin Çocuk Hakları Merkezi ile paylaşılması talebi de olumlu karşılanmıştır.

 

Hem mağdur hem de suça sürüklenen çocuklar bakımından Çocuk Koruma Kanunu kapsamında verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin UYAP sisteminde görülmemesi nedeniyle yaşanan sorunlar da müzakere edilmiş ve gerek tedbirlerin takibi gerekse süreç analizi yönünden bu bilgilerin sistemde görülmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Savcılık tarafından, ilgililerin bu bilgilere erişiminin fayda sağlayacağı değerlendirilmiş, akabinde bu talebin ilgili birimlere iletildiği bilgisi İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile paylaşılmıştır.

 

Ayrıca Çocuk İzlem Merkezinde beyanı alınan çocukların çocuk ve ergen psikiyatristine yönlendirilmeleri sonrasında randevu oluşturma konusunda sorun yaşamaları nedeniyle, sağlık tedbiri alınarak randevu alınmaksızın aynı hekim tarafından takip edilebileceği bir sistem oluşturulması önerisi de olumlu karşılanmıştır.

 

Görüşme, karşılıklı iletişim ve iş birliği temennileri ile sonlandırılmıştır.