HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Hakkında Duyuru

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

15:50 . 25 Mayıs 2023

03.11.2022 tarih ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “… tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 05.04.2023 tarih ve 2023/44 E. – 2023/71 K. sayılı kararıyla Anayasa'nın 10. ve 35. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Karar, 24.05.2023 tarih ve 32200 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
 
Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.