HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Basına ve Kamuoyuna

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi için kurulan TİHEK’in çocuğun cinsel istismarının evlilik adı altında meşrulaştırma çabasını kınıyor, sorumluları istifaya davet ediyoruz

11:42 . 08 Ekim 2020

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve Adalet Bakanlığıyla ilişkili bir kurumdur. İnsan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere kanunla kurulmuştur.

 

Kurumun temel kuruluş amaçlarını ihlal eden ve resmi twitter hesabından yapılan açıklamayla ve üstelik Kurum Başkanı Süleyman Arslan’ın bunu kendi hesabından da paylaşmasıyla en büyük insan hakları ihlallerinden biri olan çocuğun cinsel istismarının evlilik adı altında meşrulaştırma çabaları pervasızca ortaya konulmuştur.

 

Taraf olunan tüm uluslararası düzenlemeler ve bu düzenlemeler ışığında hazırlanan yerel mevzuatta da açıktır ki; on sekiz yaş altında her birey çocuktur ve on sekiz yaş altı evlilikler zincirleme olarak katılım, eğitim, sağlık gibi bir dizi çocuk hakları ihlalini doğurmakta ve çocuklar üzerinde ruhsal olarak birçok olumsuzluğa yol açmaktadır. Ayrıca yine çocukluk yaş döneminde evlenenlerde okuldan ayrılma, eğitim yaşamının bitmesi, aile içi şiddet görme, erken gebe kalma ve buna bağlı doğum komplikasyonları ve ölüm riskleri daha yüksektir.

 

2016 yılından bu yana defalarca gündeme getirilen çocukların istismarcılarıyla evlenmeleri halinde cezasızlık getirmeye yönelik yasa teklifinin meclise sunulacağına ilişkin haberler üzerine başlayan tartışmalar sürerken bu açıklamaların yapılması bir tesadüf değildir. Mücadelemiz, hukukun evrensel ilkelerine, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere ve çocuğun üstün yararına aykırı olacak bir düzenlemenin bir daha ülke gündemine getirilmeyeceği güne kadar sürecektir.

 

Yetkilileri, Kurumun yasaları ihlal eden ve suç teşkil eden bu açıklamasına karşı harekete geçmeye ve Kurum Başkanı Süleyman Arslan’ı istifaya davet ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.