DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

TBB'nin Meslek Kuralları 39. Maddesine İlişkin Duyurusu

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinin İptal Kararının Usulden Bozulduğu hakkında.

10:03 . 01 Kasım 2023


Türkiye Barolar Birliğinin 07.09.2022 günlü 2022/62 sayılı duyurusunda Danıştay 8. Dairesinin 27.04.2022 tarih E.2018/3442, K.2022/3149 sayılı kararı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinde yer alan “İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.” hükmünün oyçokluğu ile iptaline karar verildiği ile sözü edilen iptal kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulduğu hususu bildirilmişti.

 

TBB’nin temyiz talebi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, iptal kararını davanın sonucundan, davacıyı şikayet eden avukatın etkilenecek olması nedeniyle, işbu davanın ilgili avukata ihbarı gerektiği gerekçesi ile usulden bozmuş ve dosyayı yeniden bir karar vermek üzere Daireye göndermiştir.

 

Yargı Kararı İçin Tıklayınız