DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun İçtihat Kararı Hakkında TBB Duyurusu

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

15:56 . 02 Ağustos 2023


Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20.01.2023 tarih, Esas:2021/2, Karar:2023/1 sayılı kararı, 16.07.2023 tarihli 32250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Kararda; “Rehinle teminat altına alınmış ve ayrıca kambiyo senedine de bağlanmış alacağın tahsili amacıyla, borçlu aleyhine tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile aynı anda ve sıra gözetilmeksizin hem rehnin paraya çevrilmesi yolu ile, hem de kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamayacağına” oy çokluğuyla karar verilmiştir.