MERKEZLER

Dünyadaki Bütün Çocuklarımızın Bayramını Kutluyoruz

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması düzenlendi.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması düzenlendi.

 

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi önünde yapılan ve İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cansu Seçgin tarafından okunan açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz:

 

Dünyadaki Bütün Çocuklarımızın Bayramını Kutluyoruz

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin önsözünde denilir ki;  “Bu sözleşmeye taraf devletler…Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların bulunduğu bilinci içinde olarak,… Bundan sonraki sayfalarda bulunan kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır…”

 

Dünyadaki ülkelerin tümünde…

 

Çok güç koşullar altında yaşayan

 

Ve özel bir ilgiye gereksinimi olan çocuklar….

 

Durumun tespit ve yazım tarihi 1989 …

 

Çocuk bayramını kutladığımız bugünün tarihi 2019…

 

Bu metin yazıldığında çocuk olanlar şimdi yetişkin oldu. Peki sözleşme ile söz verilenlerin hangisi yerine getirildi?

 

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, yetişkin olmadan önce çocuk olan toplumun tüm bireylerine bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz.  Çocuklarımıza bildirgede yer alan hakları sağlamak tartışmasız herkesin görevidir.

 

Bugün kız çocuklarının yarısı, erkek çocuklarının dörtte biri zorunlu ilköğretim sonrasında eğitimlerine devam edememektedir.

 

Küçük yaşta çalışma yaşamına katılan çocuklarımızın büyük bir kısmı tarım işçiliğinde ucuz işgücü ihtiyacının karşılayacısı konumuna gelmiştir.

 

Çocuğun fiziksel, sözel ve cinsel istismarına yönelik çalışmalar sizlerin de basından takip ettiği gibi yetersiz kalmaktadır ve engellenememektedir.

 

Çocuklarımızın bir kısmı halen sokakta çalıştırılmakta ve ekonomik açıdan da sömürülmektedir.

 

Çocukların üzerinde baskı hissetmeden güvenle kendilerini ifade edebilecekleri mahkemeler dahi çocuklara ilişkin yerel ve uluslararası mevzuatı bilmemekte, bu mevzuatları yorumlamakta yetersiz kalmaktadır.

 

Acı ki çocuklarımız, basit velayet ve boşanma davalarında dahi hastane-adliye koridorlarında ziyan olmaktadır. Çocuklarımıza kendilerini açıklama fırsatı verilmemektedir.

 

Engelli çocuklarımız için, ayrımcılık yapılmaksızın, temel hak ve özgürlüklerinin tam olarak hayata geçirilmesini sağlama ve güçlendirme sorumluluğu açık ve gerekli iken bu çocuklarımız için yapılan yasal düzenlemelerin dahi gereğinin yerine getirilmediği ortadadır.

 

Merkezimize ulaşan ihbar ve gündem konuları yolumuzun uzun olacağını göstermektedir. Ancak biz geleceğimiz olan çocuklarımız için, bundan sonraki çocuk bayramlarında yalnızca güzel şeylerden bahsedebilelim diye tüm engelleri kaldırmaya söz verdik.

 

Çocuklara ulu önder Atatürk tarafından armağan edilmiş ve uluslararası çapta kutlanan bu günde çocuklarımızın bilmesini isteriz ki eğitim, sağlık, sosyal, adalet ve saymadığımız her sistem içinde onların yanında olmak ve haklarını korumak adına herşeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

 

Dünyadaki ülkelerin tümünde bulunan, tüm çocukların çocuk bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.

 

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi