MERKEZLER

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi 3 Yaşında

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğimize, çocuklarımız adına önce Çocuk, sonra Ses, Hak, Özgürlük, Güç olacağımıza, onlar adına daha güzel bir dünya için çalışacağımıza yürekten söz veriyoruz!

BASINA VE KAMUOYUNA;

 

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuk hakları ve çocukların yargılanması ile ilgili gelişme ve süreçleri takip etmek, risk altındaki çocukların etkili bir şekilde korunmasını sağlamak, tutukevi ve cezaevi gibi kurumlarda tutulan çocukların koşullarının iyileştirilmesinde gözlemleyici çalışmalar yapmak, çocukları ve toplumu çocuk hukuku konusunda bilgilendirmek, resmi ve özel kuruluşlara çocukların yararına olacak şekilde bilgilendirme yapmak ve işbirliği yaparak çocuğun üstün yararını kurmaya ve korumaya çalışmak üzere üç yıl önce bugün kurulmuştur.

 

Çocuk Hakları Merkezi kurulduğu günden bugüne dek, İzmir Barosu tüzel kişiliğinin altında yalnızca İzmir’de değil, Türkiye’nin diğer illerinde de fiziksel, cinsel veya psikolojik istismara maruz kalmış, kötü muamele görmüş ya da ihmal edilmiş çocukların yanında olmak ve haklarını korumak için pek çok davaya müdahil olma talebinde bulunmuş, şüpheliler hakkında suç duyurusu yapmış, müdahil veya gözlemci sıfatıyla bu davaları takip etmiştir.

 

Çocuk Hakları Merkezi, çocukların üstün yararı için çalışan diğer resmi ve gönüllü kurumlarla görüş alışverişinde ve iş birliği içerisinde bulunarak güncel çalışmaları takip ettiği gibi, üyeleri aracılığıyla eğitim, proje ve seminerlere katılarak çocuklar söz konusu olduğunda özel bir yaklaşım benimsenmesi ve sergilenmesi gerektiği hususunda farkındalığı arttırma çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Yürütülen meslek içi atölye çalışmalarıyla ayrıca İzmir Barosu’na kayıtlı avukatların bu konuda gelişimi sağlanmakta, çocukların özellikle yargı organları önünde haklarını etkili bir şekilde kullanabilmesi ve adalete erişim sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

 

İzmir Adliyesi’nde Çocuk Hakları Merkezi’ne tahsis edilen odada hafta içi her gün adliye mesai saatleri boyunca, merkezimiz üyesi bir avukat ve bir stajyer avukat tarafından nöbet tutulmaktadır. Böylece Çocuk Hakları Merkezi herkesin kolayca ulaşabileceği ve başvuruda bulunabileceği, acil durumlarda hukuki sürece anlık müdahale edebilen bir merkez haline getirilmiştir.

 

Bugün İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin yaptığı bu çalışmalar geniş kitlelere ulaşmış, herkesçe bilinir hale gelmiştir. Nitekim, merkezimize İzmir ve hatta bazen diğer illerden çocuklar, öğretmenler, adliye personelleri ihbarda bulunmakta ve tarafımızdan hukuki yardım talep etmektedir. Hukuki yardım taleplerinin hiçbiri geri çevrilmeyerek Merkezimiz girişimiyle ilgili çocuklarımız hakkında hem mahkemelerden hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ve koruyucu tedbirleri alınması sağlanmış ve süreç takipsiz bırakılmamıştır.

 

Son dönemde kamuoyuna “evlilik affı” olarak duyurulan cinsel istismara uğrayan çocukların istismar edenle evlenmesi halinde ceza verilmemesi şeklindeki düzenlemeye 18 baro ile birlikte hayır dediğimizi bildiren bildirimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kısa bir süre önce ulaştırılmıştır. Çocuğun her türlü istismarı ile mücadeleyi asli bir görev olarak benimsememizin sonucudur ki; çocuk ve evlilik kelimelerini yan yana getiren, çocuğun istismarını meşrulaştıran çağ dışı düzenlemeleri asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Bu konuda yayınlar çıkararak, sempozyumlar düzenlenerek kamuoyu oluşturma çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi, Anayasamız, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu ile tarafımıza yüklenen asli görevleri yerine getirirken izleyeceğimiz, kendimize yol haritası olarak belirlediğimiz usul ve ilkelerin yer aldığı İzmir Barosu Çocuk Koruma Politikası çok yakında ilan edilecektir.

 

Sözlerimizi 18 yaşına dek herkesin çocuk sayılacağını, her çocuğun kendisi ile ilgili işlemlere katılma ve görüş bildirme hakkına sahip olduğu, çocuğun özel hayatına, ailesine, konutuna, iletişimine, onur ve itibarına haksız olarak müdahale edilemeyeceği, çocuğun her türlü sömürü, kötü muamele, şiddet ve ihmale karşı korumanın her vatandaş için ödev olduğunu hatırlatarak bitiriyor, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğimize, çocuklarımız adına önce Çocuk, sonra Ses, Hak, Özgürlük, Güç olacağımıza, onlar adına daha güzel bir dünya için çalışacağımıza yürekten söz veriyoruz!