HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Dünya Kız Çocukları Günü Kız Çocukları İçin Kutlanacak Bir Gün Değil, Eşitsizlikle Mücadele Günüdür

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

14:58 . 11 Ekim 2021

Kız çocuklarının korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle maruz bırakıldıkları ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, kendilerini etkileyecek kararlara katılımlarının sağlanması ve haklarından etkin biçimde yararlanmaları için Türkiye, Peru ve Kanadanın ortaklaşa hazırladığı tasarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle birlikte; bugün 2012 yılından beri Dünya Kız Çocukları Günü olarak anılmaktadır. Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanununda da belirtildiği üzere 18 yaşını doldurmamış kişi, çocuktur.” kuralından yola çıkarak özellikle kız çocuklarının en sık yaşadığı hak ihlallerinden birinin zorla evlendirilmek olduğunu söyleyebiliriz. Zorla evlendirilmek, kız çocuğunun elinden sağlık, eğitim, oyun oynama gibi haklarını aldığı gibi; onu fiziksel, psikolojik ve cinsel istismara maruz bırakır. Yaşanılan bu hak kayıplarını ileride ekonomik istismar takip eder. Ya çalışma hakkından yoksun bırakılıp bağımlı kılınır ya da kazandığı paraya el konulur. Maalesef kız çocuklarının geleceklerini belirleme hakkının ellerinden alınması, günümüzde kadına karşı şiddetin en büyük sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Devletin temel insan hakları yüküm ışığında çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kanunlar esnetilmeden uygulanmalı ve çocuk yaşta evlilik meşrulaştırılmamalıdır. TÜİK istatistiklerine göre 2020 yılında toplam evlenme sayısı 487.270, toplam evlenen kız çocuk sayısı 13.014 olup kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranları %2,7 iken, aynı yaş grubunda olan oğlan çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı ise %0,1dir. Ayrıca 25 Şubat 2021 tarihinde TÜİKte yayınlanan evlenme istatistiklerine göre, 2020 yılında 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının yaklaşık %88i kendilerinden 4 ilâ 33 yaş büyük erkeklerle evlendirilmiştir. Bu istatistikler sadece resmi olan evliliklerle ilgili bilgi vermekte olup; nüfus idaresine bildirilmeyen çocuk yaşta evlilikler TÜİK kayıtlarına geçmemektedir. Bu da çocuk yaşta evlilik rakamlarının aslında çok daha yüksek olduğu gerçeğini göstermektedir.

 

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kız çocukları için kutlanacak bir gün değil, eşitsizlikle mücadele günüdür. Bu nedenle sürekli ve kararlı bir politika ile kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, ihmal ve istismarın ortadan kaldırılması için etkin mücadele yöntemleri oluşturulmalı, kız çocuklarının eğitim haklarını ve sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye dair en önemli araçlardan biri olan İstanbul Sözleşmesinden çekilme tartışmaları bir an önce geride bırakılarak, sözleşme etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Bu doğrultuda günlük hayatta kullanılan dilden ev içi emeğin paylaşımına, eğitime erişimden çocukların hayatını etkileyen her türlü kalıp yargıya, dijital platformlardaki güvenlikten pandeminin kız çocukları üzerindeki özgü etkilerine kadar her alanda eşitsizlikle mücadele edilmelidir. 

 

İzmir Barosu olarak bugün bir kez daha başta Afganistanda Taliban’ın hedef aldığı kız çocukları olmak üzere, herkesi çocukların haklarını ihlal eden her türlü tutum, eylem, karar ve politikanın karşısında durmaya ve etkin müdahaleye çağırıyoruz. İzmir Barosu bu süreçte Çocuk Hakları Merkezi aracılığıyla yaptığı tüm faaliyetlerle çocuk haklarının korunmasına ve geliştirilmesine destek olmaya, halihazırda çocukların başvurabildiği danışmanlık mekanizmasıyla çocukların güçlendirilmesine katkı sunmaya, ihmal ve istismarla mücadele etmeye devam edecektir. 11.10.2021

 

Saygılarımızla.

 

İzmir Barosu Başkanlığı