DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

Türkiye Barolar Birliği 2021/30 Sayılı Duyurusu

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Kişisel verilere ilişkin bilgi belge almaya ilişkin yetkinin dava vekaletnamelerine işlem ilgilisinin talebi üzerine seçimlik olarak eklenebileceği hakkında

09:31 . 30 Temmuz 2021


Türkiye Barolar Birliği tarafından Türkiye Noterler Birliğinden “6698 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan kişisel verilerimi ihtiva eden bilgi/belge almaya” ilişkin yetkinin dava vekâletname şablonuna eklenmesinin talep edilmesi üzerine, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun 21.06.2021 tarihli toplantısında, Noterlik Bilgi Sistemi uygulamasında, Editör metnine eklenebilecek ek cümlelerin bulunduğu “Ek cümleler Listesine” talep edilen yetkinin tanımlanacağı ve işlem ilgilisinin talebi halinde dava vekâletnamesine işbu yetkinin seçimlik olarak eklenebileceği bildirilmiştir.

 

E k i    :

 

1-) Türkiye Noterler Birliği’nin 30.06.2021 tarih ve 23946 sayılı yazısı