DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

Türkiye Barolar Birliği Duyurusu 2020-5

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Avukat Adayları Tarafından İbraz Edilen Tek Hekim Raporları Hakkında.

12:12 . 14 Ocak 2020


Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısının birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

 

Söz konusu yazılarda özetle; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5/1-h ve Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliğinin 4/2-g maddeleri uyarınca avukat adaylarının başvuru evrakı ekinde avukatlık mesleğini sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmadıklarına dair sağlık raporu ibraz etmeleri gerekirken avukat adayları tarafından sunulan bir kısım sağlık raporlarının sadece fiziki muayeneye ilişkin olup akli meleke durum değerlendirmesini içermemesi nedeniyle staj listesine ve Baro levhasına yazılmak için başvuru yapan adayların onay işlemlerinde gecikme ve aksamalar yaşandığı bildirilmektedir.

 

Belirtilen olumsuzlukların giderilmesi bakımından avukat adaylarının, sağlık hizmet sunucularından; "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Rapor Formatı" nda yer alan "Genel Tıbbi Değerlendirme Kararı" bölümünün yanında "Akli Meleke Kararı" bölümünün de işaretlenmesini talep etmeleri gerekmektedir.

 

Eki:

1-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Yazısı,

2- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yazısı