MERKEZLER

İzmir Barosu İnsan Hakları Haftası etkinleri kapsamında "Sığınma Hakkı Kapsamında Geçici Koruma Statüsü" Paneli Yapıldı

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Kolaylaştırıcılığını Av. Eda Bekçi’nin yaptığı panelde Suriye Savaşı’nın 10. yılını doldurduğu günümüzde halen “Geçici Koruma Statüsü”yle Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin, hukuki statüleri ve geçicilik halinden kaynaklanan Özel Hukuk ve İltica Hukuku sorunları tartışıldı.
 
 
Panelistlerden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neva Öğünç Öztürk, Geçici Koruma Statüsü ile taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve dünyadaki benzer uygulamalar bağlamındaki hukuki durumu, kalıcı hukuki düzenlemelerin yapılması gerekliliği ve Geçici Koruma Yönetmeliği’nin usul ve yasaya aykırılıklarının yaratabileceği hak ihlallerini değerlendirdi.
 
 
Panelistlerden Suriyeli Avukat Hanan Musalli Dağır, Suriye'deki kişisel hukuki deneyimlerini ve Türkiye'de yaşayan “Geçici Koruma” altındaki Suriyeli mültecilerin yaşadıkları Özel Hukuk problemlerinin tespiti konusunda sunumunu paylaştı. Musalli Dağır, “geçiciliğin” özellikle uzun vadede Türkiye'de doğan ve büyüyen yeni nesil Suriyeliler açısından vatansızlık ve belirsizlik yarattığını belirtti. Ayrıca evlilik, doğum, velayet, çocuk yaşta evlilik, ikinci eş olma hali, iş piyasasına erişim, sigortasızlık ve ücret adaletsizliği gibi pekçok sorun üzerinde durdu.
 
 
Panelin son konuşmacısı İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi Av. Taner Kılıç; Suriyeli mültecilerin Yabancılar ve Uluslarası Koruma Kanunu bağlamında yaşadıkları hukuki problemler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı yaptı. Özellikle, sınır dışı kararları ve buna bağlı idari gözetim kararları, bu kararların infazında yaşanan hak ihlalleri ve akabinde davaların kazanılması halinde dahi “Geçici Koruma Kimlikleri”nin iptali sorunu üzerinde durdu. Mevcut keyfi uygulamaların mültecileri illegaliteye ve yasa dışı yollarla iltica etmeye ittiğini vurguladı.
 
 
Panel katılımcıların soru ve cevapları ile sona erdi.