BASIN AÇIKLAMALARI

İzmir Valiliği Suç İşliyor

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu tarafından, İzmir Valiliği'nin 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamasına ilişkin yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açıldı ve ardından konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

İZMİR VALİLİĞİ SUÇ İŞLİYOR

 

İzmir Valiliği 14 Haziran’da web sitesi üzerinden yayımladığı bir metinle 17 Haziran 2019’dan 23 Haziran 2019 sonuna kadar İzmir ilinde gerçekleştirilecek 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladığını duyurmuştur. Yasaklamanın gerekçesi olarak da yaklaşık yirmi ayrı etkinlik nedeniyle kamu düzeninin bozulabileceği ve bu etkinliklere dönük terör eylemleri ihtimali gösterilmiştir.

 

Birden fazla yerde ve farklı zamanlarda yapılması planlanan; atölye çalışmaları, akademik toplantılar, panel, bale, kokteyl, YOGA, piknik gibi çok çeşitli etkinliklerin terör eylemi yapılacağına ilişkin istihbarat alındığı gerekçesi ile iptali kararı, önleyici tedbir alması gerekirken bu sorumluluğu yerine getirmeyen ve etkinliklerin engellenmesi yoluna gidildiği gözetildiğinde gayrimeşru ve kabul edilemez niteliktedir.

 

Biliyoruz ki bu sözde gerekçeler tek bir somut bilgiye dayanmamakta, tek tip bir toplumu inşa etme gayesi güden egemenlerin niyetlerini perdelemek çabasından öteye geçmemektedir. Nitekim OHAL dönemi de dahil olmak üzere yedi yıldır LGBTİ+ onur yürüyüşünü Alsancak’ta gerçekleştiren LGBTİ+’lar ve hak savunucuları bu süre içerisinde kamu düzenini bozan herhangi bir olaya tanıklık etmediği gibi  hiçbir terör eylemine de neden olmamıştır.

 

Daha önce Ankara Valiliği tarafından yasaklanan Onur Haftası etkinlikleri ve Onur Haftası Yürüyüşü’nün etkinliğe bir hafta kala İzmir Valiliği tarafından yasaklanması, ayrıca bu yasaklama kararının bildirildiği sırada Antalya’da da aynı kararın duyurulması tüm bu yasaklamalar ve engellemelerin LGBTİ+ ‘ların hak mücadelesine yönelik olduğunun, genel ve politik bir saldırganlık temeliyle alınmış, güdümlü bir karar olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Yurt genelinde ilk kez LGBTİ+ Hakları Komisyonu kuran, bu alanda öncülük yapan Baro olarak bir kez daha belirtmek isteriz ki; LGBTİ+’lar vardır ve hiçbir ayrım gözetmeksizin yurttaşlık haklarının tümünden yararlanmak haklarıdır.

 

Gelinen bu noktada, İzmir Valiliğine ve mağduriyeti politika haline getiren tüm devlet erkanına sesleniyoruz; yurttaşların anayasal hakları üzerinden ellerinizi çekin!

 

İzmir Barosu olarak kanunlarca tarafımıza tanınan insan haklarını koruma ve gözetme görev ve sorumluluğunun bilinci ile bugün hiçbir somut gerekçeye dayanmayan söz konusu yasaklama kararına karşı yasal mücadelemizi başlatarak tarafımızca İptal davası açılmış ve hukuk mücadelesi başlatılmıştır.

 

Hukuk mücadelemize ek olarak, yasaklanan etkinliklerin bir kısmı 20.06.2019 tarihinde Baromuz bünyesinde gerçekleştirilecek olup, yapılacak etkinliklere tüm yurttaş ve meslektaşlarımız davetlidir.

 

Son olarak, yaratılan nefret politikaları nedeniyle kaybettiğimiz trans birey Hande Buse Şeker’in katledilmesinin ardından başlatılan hukuk mücadelesinde İzmir Barosu olarak davaya müdahil olunmuştur. İzmir 4.Agır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 21 Haziran 2019 günü saat 10.00’da yapılacak ilk duruşmasına insan hakları mücadelecisi tüm yurttaş ve meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz.

 

Yapılan tüm bu ihlaller ve yasaklamalar vasıtasıyla, İzmir Barosu olarak anayasa ile güvence altına alınan tüm temel insan haklarını korumak ve gözetmek geleneğini sürdüreceğimizi ve yasadışı müdahalelerle karşı hukuk düzleminde her türlü mücadeleyi vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygı ile duyururuz.