HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Geri Gönderme Merkezi’ndeki Yangın İddiası, Kişilerin Spor Salonunda Tutulması ve Avukatların Görevlerini İcra Etmesinin Engellenmesine İlişkin İlgili Kurumlardan Bilgilendirme Talebinde Bulunduk

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

17:09 . 29 Temmuz 2022

İzmir Barosu, İzmir Geri Gönderme Merkezi ile İzmir İl Göç İdaresi müdürlüklerine gönderdiği yazı ile 23.06.2022 tarihinde Geri Gönderme Merkezi’ndeki yangın iddiası ve sonrasında yaşananlara ilişkin bilgilendirme talep etti.

Yazıda şunlar vurgulandı:

 

23.06.2022 tarihinde sosyal medyaya yansıyan Geri Gönderme Merkezinde yangın iddiası üzerine baromuz üyesi avukatlar kurumunuza durumun tespiti amacıyla intikal etmiş herhangi bir yangın vakasının olmadığı ancak kurumda tutulan yabancıların bağrış sesleri ve ambulans, itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu olağandışı bir hareketlilik hali gözlemlenmiştir. Özel vekil olup müvekkili ile görüşmek isteyen baromuz avukatları müvekkilleriyle görüştürülmemiştir. Bu durum üzerine İzmir Baro Başkanı ile kurum müdürü arasında yapılan telefon görüşmesinde sabah 8.30 da avukat görüşünün yapılacağı bilgisi verilmiş ve bu bilgi üzerine baromuz üyesi avukatlar kurumdan ayrılmıştır.

 

24.06.2022 günü sabahında gerek özel vekil gerekse adli yardım görevlendirmesi ile müvekkili olan avukatlar müvekkilleri ile görüşme yapmak üzere kuruma gelmiş ancak resmi hiçbir açıklama yapılmaksızın kuruma alınmamış, müvekkilleriyle görüşme yapamamışlardır. Avukatlar kurumunuz önünde müvekkilleri ile görüşmek için beklerken öğlen saatlerinde yabancı uyruklu kişilerin içinde bulunduğu çok sayıda otobüs merkezden çıkış yapmaya başlamıştır. Otobüslerin içerisinde müvekkili olup olmadığını soran avukatlara cevap verilmemiş, otobüsler avukatlar çekilmese üzerlerine sürülür şekilde yoluna devam etmiştir.

 

Valilik tarafından, Geri Gönderme Merkezinde rutin işlemlerin yapılmakta olduğu, olağan dışı hareketlilik halinin olmadığı yönündeki açıklamasına rağmen bu süreçte görevleri kurum nizamiyesi ile sınırlı olan jandarma görevlilerince kuruma avukat alınmadığı, alınmayacağı bilgisi verilmiş ve avukatlar kuruma alınmamıştır.

 

Otobüsler içerisinde kurumdan çıkartılan yabancı uyruklu kişiler daha sonra avukatlarına ulaşarak haklarındaki serbest bırakma kararlarına rağmen 1 otobüsün Edirne Yunanistan sınırı civarlarına kendilerini götürdüğünü, burada serbest bırakıldıklarını; bir başka otobüs içerisinde bulunan kişi ise gönüllü geri dönüş beyanı ve kesinleşmiş sınır dışı kararı bulunmamasına rağmen sınır dışı edildiğini bildirmiştir.

 

Tüm bu bilgiler nezdinde; kurum yetkililerince açık kanun hükümlerine ve mahkeme kararlarına aykırı işlemler yapıldığı, bu işlemlerin ifşa olmaması amacıyla avukatların kuruma alınmayacağı ve müvekkilleriyle görüşmeyeceği yönündeki sözlü talimatlarla hareket edildiği sonucuna varılmıştır. Avukatların görevlerini yapması doğrudan eylemlilikle engellenmiş ve dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin avukata erişim hakları da ihlal edilmiştir.

 

Bu kapsamda kurumunuzdaki genel tutulma koşulları ile süre gelen uygulamalara ilişkin olarak aşağıdaki soruları yöneltme gereği duyulmuştur. Yazımız ekinde konu ile ilgili sorularımızı bilgi ve gereği için sunarız.

 

KİŞİLERİN SPOR SALONUNDA TUTULMASINA İLİȘKİN SORULARIMIZ;

 

 • 23.06.2022 tarihinde gerçekleşen olaylar esnasında veyahut daha önceki/ sonraki dönemlerde Harmandalı Geri Gönderme Merkezinin spor salonu alanında kaç yabancı uyruklu kişi tutuldu?
 •  
 • Bu alanın fiziki koşulları nasıldır? Bu alanda tutulma söz konusu olduğunda en fazla kaç kişi burada tutulmuștur?
 • Spor salonu kaç metre karelik alana sahiptir?
 •  
 • Spor salonunda kaç adet tuvalet/ banyo kullanılabilir durumdadır?
 •  
 • Spor salonunda havalandırma imkanı nasıl sağlanmaktadır?
 •  
 • Spor salonunda kapalı tutulan kișilerin havalandırmaya çıkmaları sağlanmakta mıdır?
 •  
 • Spor salonunda tutulan kişilerin mahremiyetleri nasıl sağlanmaktadır?
 •  
 • Spor salonunda tutulan kişilerin günlük yemek ve su ihtiyaçları nasıl ve ne koşullarda sağlanmaktadır?
 •  
 • Ne kadar süre ile kişiler bu alanda tutulmaktadır?
 •  
 • Çocuklar da bu alanda yetişkinlerle beraber tutulmakta mıdır?
 •  
 • Baromuz mensubu avukatlara müvekkillerince verilen bilgilere göre aslen kurumdaki yerleşik odalarda barındırılmakta olan kişilerin olay tarihine yakın bir tarihte spor salonuna sevk edildiği bilgisi verilmiştir. Kurumunuzca gerçekleştirilen bu uygulamada gözetilen amaç nedir?
 • İşbu başvurumuzun başında da belirttiğimiz üzere; sosyal medyaya yansıyan yangın iddialarını ve sonrasında gerçekleşen olayların nedeni nedir?

 

24.06.2022 TARİHİNDE AVUKATLARIN GÖREVLERİNİ İCRA ETMESİNİN ENGELLENMESİNE İLİȘKİN SORULARIMIZ;

 • Valilik açıklamasında rutin işlemlerin devam ettiği belirtilmiş olmasına rağmen kurumunuzca rutin dışı olarak avukatların kuruma alınmamasındaki sebep nedir?
 •  
 • 24.06.2022 tarihi sabahında kurumunuza müvekkilleri ile görüşmek üzere gelen avukatların kuruma alınmaması yönündeki talimat hangi hukuki norma istinaden kim tarafından verilmiştir?
 •  
 • Kurumunuzda 23-24.06.2022 tarihi civarında gerçekleşen toplu giriş, idari gözetim ve kurumunuzdan yapılan toplu çıkışlarda kaç kişi nerelere sevk edildi, kaç kişi serbest bırakıldı, kaç kişi sınır dışı edildi?
 •  
 • 23.06.2022 tarihinde kurumdan çıkarılan kișilere daha sonra ne oldu? Bu kișilerden kaçının avukatı vardır?
 •  
 • 23-24.06.2022 tarihi civarlarında kurumunuz spor salonunda tutulan kişilerden kaçı sınır dışı kararının kesinleşmesi neticesinde, kaçı gönüllü geri dönüş beyanına istinaden sınır dışı edilmiştir? Sınır dışı edilen kişilerin kaç tanesinin avukatı vardı ve kaç avukata bu yönde bilgilendirme yapıldı?
 •  
 • Gönüllü geri dönüş prosedürünün işletilmesi esnasında kurumunuzun da tarafı olduğu protokole istinaden hangi bağımsız STK’dan hangi görevli, beyanların alınması esnasında görev almıştır? Kişilerin bu beyanları hangi koşullarda alınmıştır?
 •  
 • Haklarında serbest bırakılma kararı olan yabancılar rızaları olmamasına rağmen neden Edirne/ Yunanistan sınır civarına otobüslerle sevk edildi?
 •  
 • Hakkındaki sınır dışı iptal davası devam etmesine rağmen ve gönüllü geri dönüş beyanı olmamasına rağmen sınır dışı edilen yabancı uyruklu şahıslar hakkındaki zorla sınır dışı edilmelerine ilişkin talimat kim tarafından verilmiştir? Neden bu usulün uygulanmasına karar verilmiştir?

 

GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE GENEL TUTULMA KOŞULLARINA İLİŞKİN SORULARIMIZ;

 • Kurumunuzda idari gözetimde tutulabilecek maksimum kiși sayısı nedir?
 •  
 • Kurumunuzdaki odaların fiziki koşulları nasıldır? (Kaç metrekaredir? Yatak sayısı kaçtır? Havalandırma haklarının kullandırılmasındaki usul nasıl işletilmektedir?)
 •  
 • Çocuklu ailelerin/ ebeveynlerin tutulmasında nasıl bir usul uygulanmaktadır?
 •  
 • Kurumda tutulan yabancılara ilişkin yemek ve su ihtiyaçları nasıl karşılanmaktadır? Bu ihtiyaçları tedarik eden şirketlere hangi periyotlarda ihtiyaç listesi/ kişi bilgisi iletilmektedir?
 •  
 • Bu fiziki alanların yetersiz kaldığı yoğun dönemlerde nasıl bir plan yürütülmektedir?