HABERLER

🏠  Anasayfa  ➝  Haberler

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne İlişkin İzmir Barosu İle İl Göç İdaresi Arasında Yapılan Görüşmeye İlişkin Duyuru

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne İlişkin İzmir Barosu İle İl Göç İdaresi Arasında Yapılan Görüşmeye İlişkin Duyuru

23:24 . 16 Eylül 2020

DUYURU

06.08.2020 tarihinde, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü adına altı temsilci ile İzmir Barosu adına Göç ve İltica Komisyonu üyesi iki meslektaşımız ve bir Yönetim Kurulu üyesi meslektaşımızın katılımıyla toplanılmıştır. Karşılıklı çözüm odaklı çalışma amacıyla gerçekleştirilen toplantı, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü talebiyle ve kurumun ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda, meslektaşlarımızca özellikle Geri Gönderme Merkezi’nde yaşanan sorunlarla ilgili olarak iletilen sorunlar görüşülmüştür. Kurumlar arasında yapılan görüşmede, karşılıklı mutabakat sağlanan konular ve diğer hususlar şu şekildedir:

 

1-Kurumda, avukatlar tarafından iletilen taleplere ilişkin sözlü karar ve bilgi verme işlemleri; avukatların yazılı olarak talep etmeleri hâlinde, Geri Gönderme Merkezinin personel yeterliliği ve iş yoğunluğu da gözetilerek en hızlı şekilde kayda alınacak ve yazılı olarak avukatlarımıza bilgi verilecektir.

 

2-Avukat görüşme odasında bulunan telefon, bu odaya sabitlenecek olup; telefonun amacı, avukatların Türkiye Barolar Birliği’nin tercümanlık hattına bağlanarak müvekkilleri ile görüşebilme imkanının sağlanmasıdır.

 

3-Geri Gönderme Merkezi’ndeki uygulamaların bulunduğu yönergenin avukatları ilgilendiren maddelerinin, Baromuza kayıtlı bir meslektaşımızın açtığı davada verilen iptal kararı da dikkate alınarak yazılı olarak Baromuzla paylaşılacağı belirtilmiştir. İzmir İl Göç İdaresi tarafından, kurumumuza iletilecek bu bilgilendirmenin takipçisi olacak ve güncel durumu meslektaşlarımız ile paylaşacağız.

 

4-Yabancıların, vekaletname çıkartmaya elverişli kimliklerinin bulunmaması hâlinde bir kısım zorluklar yaşandığı her iki kurumun da bilgisi dahilindedir. Bu sebeple, dezavantajlı konumdaki yabancıların ve mesleğini yapan avukatların durumu gözetilerek çözümler üretilmeye çalışılacaktır. Özellikle, uluslararası koruma talebinde bulunan yabancıların vekaletnamelerinin bulunmaması halinde avukatın adli yardım ataması olması ve yabancının yazılı talebi alınmak suretiyle avukatların mülakata katılımı sağlanacaktır.  

 

5-Geri Gönderme Merkezi’nin konumu sebebiyle, avukatların işlerinin kolaylaştırılması amacıyla “izmir.ggm@goc.gov.tr” mail adresi aktif hale getirilmiştir. İşbu mail adresine, avukatlık kimliğinin örneğini ekleyerek mail gönderen avukatlara, yabancının o gün itibari ile kurumda bulunup bulunmadığı bilgisinin verileceği iletilmiştir. Yabancının kurumda bulunup bulunmadığına ilişkin  bilgi dışında herhangi bir bilginin mail aracılığı ile paylaşılamayacağı, meslektaşlarımızın farklı konularda bilgi talep etmesi hâlinde yazılı başvuru yapması gerektiği iletilmiştir.

 

6-Yabancıların avukata ihtiyaç duyduğu hâllerde, yabancının talebi alınarak Kurum yetkilileri tarafından Baromuza öncelikle mail yoluyla bilgilendirme yapılacak ve daha sonra evrak posta yoluyla Baromuza iletilecektir.

Aşağıdaki konular hakkında ise mutabakat sağlanamamıştır:

 

1 -Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan yabancılar ile avukatların, korona salgını sebebiyle, “karantina süresi” adı altında geçen sürelerde ve muhtelif sebeplerle görüştürülmemesi uygulamasına son verileceği tarafımıza iletilmiştir. Geri Gönderme Merkezi yetkilileri tarafından iletilen bilgiye göre; yakın zamanda merkezde tutulan yabancılar ile avukatların birbirini görebileceği şekilde camlı bir görüşme odası hazırlanacaktır. Bu oda hazırlanana kadar, sınır dışı işlemlerine karşı dava sürelerinin kısıtlı olması ve yaşanması muhtemel ihlaller gözetilerek var olan avukat görüşme odalarında maksimum önlemle (maske, eldiven, bol havalandırma yapılması gibi) görüşmelerin sağlanacağı iletilmiştir.

 

Ancak görüşmelerin sağlanması amacıyla avukatlardan bir taahhütname alınacağı iletilmiştir. Ayrıca bu duyurumuz yapılana kadar geçen sürede, geri gönderme merkezinde müvekkil görüşmelerine katılan avukatlarımızdan aldığımız bilgiye göre camla ayrılmış iki ayrı bölümden oluşan odalar yerine siperlikle ayrılmış masalar şeklinde bir uygulamaya geçilmiştir.

 

2-Gönüllü geri dönüş evrakı imzalanmadan önce yabacının varsa avukatının da kuruma davet edilmesi talebimiz, İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezi Yetkililerinin “Bağımsız bir kuruluş olan Kızılay’ın görevlisinin bu esnada hazır bulunduğu ve yabancının da gönüllüğü olduğu” açıklaması ile uygun görülmemiştir.

 

3-Avukatlık Kanunu kapsamında, avukatların aranamayacağı; bu nedenle, Geri Gönderme Merkezi girişinde avukatların X-RAY cihazı ile aranmasına son verilmesi talebimiz kurum yetkililerinin “mevzuatları gereği bunun yapılamayacağı ve gerekli görülürse yargı yoluna başvurulabileceği” açıklamaları ile kabul edilmemiştir.

 

Söz konusu hususların hukuka aykırı sonuçları olduğu kanaatimizle, bu sorunların çözümü konusunda ilgili kurumlarla diyalog zeminini koruyarak, Baromuz ve Göç ve İltica Komisyonumuzca gerekli hukuki yollara başvurmaya ve takip etmeye devam edeceğiz.

 

Meslektaşlarımıza duyururuz.